Biro Urbanisti, d.o.o., ustanovljen leta 2003, vodiva Mojca in Gorazd Furman Oman. Prvenstveno se ukvarjamo s strokovnimi nalogami s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter z arhitekturnim projektiranjem. Pri izdelavi občinskih prostorskih načrtov so glavni naročniki majhne in srednje velike občine, katerim se nudi tudi vsa strokovna pomoč pri vodenju postopkov. Pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov pa se na podlagi izhodišč investitorjev ter lokalne skupnosti vedno pripravijo strokovno najboljše rešitve, največkrat tudi v različicah. Biro aktivno sodeluje tudi pri pripravi prostorske in urbanistične zakonodaje. Na področju arhitekturnega projektiranja zasledujemo cilje po kvalitetnejši in trajnostni arhitekturi. Poleg biroja vodiva tudi nevladno organizacijo Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, kjer strokovno delo nadgrajujemo s skrbjo za promocijo, izobraževanje in razvoj prostorske kulture.

Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.