dr. Mojca Furman Oman

Diplomirala leta 2001 na prostorski smeri Oddelka za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Do leta 2002 sodelovala pri projektih na Katedri za prostorsko planiranje, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter v biroju Arhitektura. V letih 2002-2005 zaposlena na Geodetskem zavodu Celje. Od leta 2005 dalje skupaj s partnerjem vodita svoj biro. Leta 2012 doktorirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pri prof. mag. Petru Gabrijelčiču. Od leta 2012 vodi tudi nevladno organizacijo Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije.

mag. Gorazd Furman Oman

Dilomiral na Fakulteti za arhitekturo leta 1998, leta 2006 pridobi magistrski naziv s področja urbanističnega načrtovanja. V letih 2000-2002 zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu za prostorsko načrtovanje. V Regionalni razvojni agenciji Celje vodi oddelek za okolje in prostor in sicer od 2002-2003. Od leta 2003 dalje vodi svoj biro. Od leta 2012 vodi tudi nevladno organizacijo Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije.

Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.