Dečkovo naselje - DN 10
Naročnik:
Nepremičnine Celje
Leto izdelave:
2016
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Projekt Dečkovo naselje - DN 10 predstavlja idejno zasnovo in arhitekturno preverbo stavb.

Investitor Nepremičnine Celje d.o.o. želi na območju Dečkovega naselja - območje DN 10, zagotoviti prostorske pogoje za umestitev novih stavb. Znotraj njih želi zagotoviti enosobna, dvosobna, trosobna ter štirisobna stanovanja. Zaradi dolgoročnega zagotavljanja mešane socialne strukture se del teh stanovanj nameni za neprofitni najem, del pa za profitni najem, vsa bodo ostala v lasti Nepremičnin Celje d.o.o.

Predvidene stavbe se nahajajo znotraj območja Dečkovo naselje - območje DN 10 na Dolgem polju. V neposredni bližini se nahajajo vrtec, osnovna šola ter ostale storitvene in oskrbne dejavnosti. Hkrati je območje umeščeno na prehod med volumensko velikimi večstanovanjskimi bloki na eni strani ter med enodružinske stavbe na drugi strani, ki se nato proti zahodu nadaljujejo v predvidene zelene površine. Zato je smiselno stanovanja nameniti predvsem mladim družinam z otroci. Temu primerno morajo biti zasnovana tako stanovanja na eni strani, kot zunanja ureditev. Vsa stanovanja naj bodo ustrezno orientirana ter osončena. Za vsa stanovanja je potrebno v skladu z normativi zagotoviti parkirne površine.
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.