Nova stanovanjska soseska na Dobrni
Naročnik:
zasebni
Leto izdelave:
2017
Tip projekta:
strokovne podlage
IDZ umestitve nove stanovanjske soseske na Dobrni predstavlja urbanistično in arhitekturno preveritev umestitve nove soseske na robu naselja.

Investitor želi na območju Dobrne nad hotelom Triglav zasnovati popolnoma novo stanovanjsko sosesko. Območje se nahaja severno od hotela Triglav in je na jugu omejeno s hotelom, na zahodu in vzhodu s stanovanjskimi hišami ter na severu z javno cesto oziroma gozdom. Celotno območje je veliko cca 7034 m².

Obravnavano območje se v podolgovati zasnovi razteza od vzhoda proti zahodu, plastnice pa padajo od severa proti jugu. Zaradi tega je območje izredno dobro osončeno in kot tako atraktivno za stanovanjsko gradnjo. Večji naklon se pojavi na skrajnem južnem robu, severno od hotela Triglav.
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.