Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN 10
Naročnik:
Mestna Občina Celje
Leto izdelave:
2017
Tip projekta:
občinski podrobni prostorski načrt
Obstoječi občinski podrobni prostorski načrt Dečkovo naselje - območje DN 10 (Uradni list RS, št. 66/16) zavzema območje med načrtovano Cesto v Lokrovec na zahodu, predvideno pozidavo v območju prostorskega načrta Dolgo polje III na severu in vzhodu, delno Ulico mesta Grevenbroich na vzhodu in območjem samskih domov na jugu. Omogoča izgradnjo kompleksa večstanovanjskih stavb, vrstnih hiš, zapolnitev oziroma dograditev obstoječe pretežno izgrajene soseske prostostoječih stanovanjskih objektov (eno- in dvostanovanjskih stavb) in ureditev zelenih parkovnih površin. Parkiranje je v območju A predvideno delno v podzemni garažni hiši, delno pa na terenu na severni strani območja. V območju B je parkiranje predvideno le na terenu na južni strani območja.

Zaradi večje izkoriščenosti prostora in povečanja zelenih površin je potrebno v delu območja, predvsem v kareju B in v severnem delu kareja C, prilagoditi načrtovano ureditev v bolj trajnostno in urbano ureditev prostora.

Tako je predmet sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje - območje DN 10 umestitev garažne hiše, zmanjšanje odprtih površin za parkiranje, povečanje zelenih površin, povečanje razmika med večstanovanjskimi objekti ter zagotovitev lastniškega parkiranja ob vrstnih hiškah.

Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.