Poslovni objekt Gradia
Naročnik:
Gradia d.o.o.
Leto izdelave:
2006
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Investitor gradnje objekta in naročnik projekta je GRADIA d.o.o., Zabukovica 87, 3302 Griže.

Predviden objekt se urbanistično postavi v vzdolžni smeri, kar pogojuje sama parcelna struktura. Hkrati je pomaknjen na severni rob, s čimer soglašajo tudi lastniki sosednje parcele. Volumensko je objekt primerljiv z obstoječim gospodarskim objektom, ki je predviden za rušenje. Zaradi padca terena v smeri zahod - vzhod ima objekt dve različni višinski koti pritličja. Temu se prilagaja tudi streha, ki je enokapnica in ravno tako teče v smeri padca terena. S tem se objekt volumensko in višinsko najbolj prilagodi sosednjim objektom. Dostop do objekta je neposredno z lokalne ceste. Na zahodni strani parcele je 11 parkirnih mest za zaposlene, preko južne strani pa teče povezovalna pot do skladišča na vzhodni strani. Tam sta predvideni tudi dve parkirni mesti za tovornjake.

Sam objekt je razdeljen na dva dela - pisarniškega in skladiščnega. Pisarniški del je organiziran v dveh etažah in sicer na tak način, da lahko vsako etažo uporablja drug uporabnik. V spodnji etaži so tudi skupni servisni prostori namenjeni za vse uporabnike. Skupna neto površina pisarniškega dela je 190,42 m2, skladiščnega pa 99.64 m2. Skupaj je torej na voljo 290,06 m2 uporabne tlorisne površine. Razmestitev pisarn v nadstropju je možno organizirati dokaj fleksibilno, saj so fiskni zgolj obodni nosilni zidovi, notranja postavitev montažnih sten pa se lahko poljubno spreminja.
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.