Osnovna šola Tabor
Naročnik:
Občina Tabor
Leto izdelave:
2009
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Obstoječa stavba osnovne šole za potrebe prve in druge triade je bila zgrajena pred nekaj leti in sicer kot rekonstrukcija in prizidava obstoječe stavbe. Arhitekturno je zasnovana kot dvonadstropna stavba z dvokapno streho. Novi objekt, ki je predmet tega projekta, pa je zasnovan arhitekturo sodobneje s čistimi tlorisnimi zasnovami in jasnim volumnom sestavljenim iz pritlične servisne tube in nevtralnega kvadra, ki se nanjo nalega. Vzhodno polovico pritličja tako predstavlja vhodni del z garderobami, stopniščem, sanitarijami in večnamensko učilnico in je zasnovan kot arhitekturno enovit volumen. Je izredno transparenten, fleksibilen in svetel. Ostalo polovico pritličja ter celotno nadstropje pa predstavlja škatlast volumen, ki se nalega na pritličnega. Vanj so umeščene potrebne učilnice in kabineti. Novi objekt je z obstoječim povezan v pritličju.

Prizidek nove jedilnice služi kot podaljšek obstoječe, ki za novonastali šolski program ne bo več zadovoljiva. Zasnovan je kot preprost pritličen kvader, ki je enako materialno obdelan kot novi prizidek osnovne šole. Z razširitvijo jedilnice dobimo dodatnih 84 oz. največ 96 sedežev in tako dosežemo minimalno skupno število 132 sedežev.

Objekt je zasnovan kot energetsko učinkovit, po možnosti pasiven, kar pomeni da je temu prilagojena tako zasnova prostorov, umestitev steklenih površin kot zbiralnikov toplote ter zgradba ovoja stavbe.
Vsi materiali uporabljeni pri gradnji so naravni in ekološko neoporečni.

Taka zasnova objekta je posledica dejstva, da bodo šolo uporabljali otroci, ki potrebujejo zdravo okolje, hkrati pa se jim s takšnim načinom gradnje že v zgodnji fazi razvoja privzgaja pozitiven odnos do lesa kot naravnega bogastva Slovenije ter pozitiven odnos do porabe in proizvajanja energije znotraj same stavbe. S tem ta šola postaja učilo kako naj bi se v prihodnosti izvajala trajnostna gradnja v Sloveniji ter vzorčni primer ostalim, ki razmišljajo o gradnji javnih in zasebnih objektov.

Sodelavci: Robert Les, u.d.i.a., Breda Krajnc, u.d.i.a.


Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.