Bovška hiša
Naročnik:
ZAPS / javni natečaj
Leto izdelave:
2011
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Hiša je zasnovana kot moderna s tipičnimi bovškimi elementi, s tipičnim razmerjem med dolžino in širino, z višino, ki ne sme biti manjša od dveh etaž (pritlična ne pride v poštev, ker nima ustreznega razmerja med širino in višino) ter z obvezno strmo streho z naklonom 50˚ in obojestranskim čopom z istim naklonom v višini 2/3 višine strehe. Kot ključen element se nam pokaže kratek gank, ki ga ne smemo opustiti, možno pa ga je abstrahirati, modernizirati ter ga uporabiti za senčenje večjih steklenih površin, kar je pri pasivni hiši zelo pomembno. Za senčenje v zgornji južni etaži pa skrbi napušč, ki je ravno tako bistven element bovške hiše in varuje hišo pred ekstremnimi vremenskimi vplivi. Senčenje vzhodne in zahodne fasade je zagotovljeno s premičnim paneli, v katere pa so vrezane manjše odprtine v razmerju tipičnega bovškega okna 50/70 cm.

Fasada je tipično svetle barve, v našem primeru bele. Poudarjen je gank, ki je lesen in širok 1,20 m. Ravno tako je poudarjen vhod v hišo, ki je ravno tako lesen. Ostali elementi so nevtralni in omogočajo, da izstopajo zgolj tradicionalni.

Streha povzema razmerja bovške hiše, hkrati pa je zasnovano moderno in se na severu preliva v fasado. V celoti je gladka pločevinasta.

Notranjost je zelo sodobna, možno je tvoriti enovit prostor s servisnim delom na severu. Hiša ima obodne nosilne zidove ter dvojno nosilno jedro v sredini, kar omogoča izredno fleksibilnost pri uporabi in kasnejših spremembah.

Sodelavci: Robert Les, u.d.i.a., Breda Krajnc, u.d.i.a.
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.