Kobariško Tolminska hiša
Naročnik:
ZAPS / javni natečaj
Leto izdelave:
2011
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Hiša je zasnovana kot moderna s tipičnimi kobariško tolminskimi elementi, s tipičnim razmerjem med dolžino in širino, z višino, ki ne sme biti manjša od dveh etaž z minimalnim mezaninom (pritlična ne pride v poštev, ker nima ustreznega razmerja med širino in višino) ter z obvezno položno streho z naklonom 30˚.

Kot ključen element se nam pokaže gank po celotni dolžini objekta, ki ga ne smemo opustiti, možno pa ga je abstrahirati, modernizirati ter ga uporabiti za senčenje večjih steklenih površin, kar je pri pasivni hiši zelo pomembno. Za senčenje v zgornji južni etaži skrbi napušč, ki je ravno tako bistven element kobariško tolminske hiše in varuje hišo pred ekstremnimi vremenskimi vplivi. Senčenje vzhodne in zahodne fasade je zagotovljeno s polkni, ki so tipičen element primorskega vpliva in dajo hiši ustrezen čar okolja, v katerem se nahaja.


Fasada je tipično svetle barve, v našem primeru bele. Poudarjen je gank, ki je lesen in širok 1,20 m. Ravno tako je poudarjen vhod v hišo, ki je ravno tako lesen. Ostali elementi so nevtralni in omogočajo, da izstopajo zgolj tradicionalni.


Streha povzema razmerja kobariško tolminske hiše, hkrati pa je zasnovana moderno. Kritina je iz korcev.

Notranjost je zelo sodobna, možno je tvoriti enovit prostor s servisnim delom na severu. Hiša ima obodne nosilne zidove ter dvojno nosilno jedro v sredini, kar omogoča izredno fleksibilnost pri uporabi in kasnejših spremembah.

Sodelavci: Robert Les, u.d.i.a., Breda Krajnc, u.d.i.a.
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.