Škofjeloško Cerkljanska hiša
Naročnik:
ZAPS / javni natečaj
Leto izdelave:
2011
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Hiša je zasnovana kot moderna s tipičnimi škofjeloško cerkljanskimi elementi, s tipičnim razmerjem med dolžino in širino, z višino, ki ne sme biti manjša od dveh etaž (pritlična ne pride v poštev, ker nima ustreznega razmerja med širino in višino) ter z obvezno dokaj strmo streho z naklonom 45˚. Kot ključen element se nam pokažejo majhna okna na ravni gladki površini fasade. Zaradi sončnih dobitkov je teh oken bistveno več kot nekoč, hkrati pa so razporejena glede na potrebe po toploti, osvetlitvi in pogledih. Za potrebe senčenja so okna poglobljena oziroma izdelana z globokimi nišami, ki preprečujejo poletnemu soncu pregrevanje notranjosti.

Fasada je tipično svetle barve, v našem primeru bele. Zaradi večjega števila oken, kot je to pri tradicionalni hiši, je ključno, da jih poudarimo zgolj nekaj, s tem pa dobimo zaželen učinek malih odprtin na veliki gladki površini. Ravno tako je poudarjen vhod v hišo, ki je ravno tako lesen. Ostali elementi so nevtralni in omogočajo, da izstopajo zgolj tradicionalni.

Streha povzema razmerja škofjeloško cerkljanske hiše, hkrati pa je zasnovana moderno. Kritina je gladka pločevinasta.

Notranjost je zelo sodobna, možno je tvoriti enovit prostor s servisnim delom na severu. Hiša ima obodne nosilne zidove ter dvojno nosilno jedro v sredini, kar omogoča izredno fleksibilnost pri uporabi in kasnejših spremembah.

Sodelavci: Robert Les, u.d.i.a., Breda Krajnc, u.d.i.a.
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.