Športni objekti za potrebe srednje zdravstvene šole ter biotehniške šole Rakičan
Naročnik:
ZAPS / javni natečaj
Leto izdelave:
2012
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Celoten šolski kompleks je zasnovan po principu enostavne zunanje berljivosti ter logične notranje funkcionalnosti. Ključna poteza pri zunanjosti je umestitev novega kubusa, ki je glede na obstoječi umeščen na sever in zamaknjen proti zahodu. S tem se nam tvorijo dve močni zunanji urbani potezi, kot paspartu in poklon medicini, najbolj humani vedi znanosti. In kot preproga, ki obiskovalca opomni, da prihaja v skoraj že sakralni prostor, v prostor kjer se dijaki izobražujejo za pomoč šibkejšim in bolnim.

Na jugozahodu se tako tvori osrednja vhodna ploščad, ki obiskovalca in uporabnika šole s svojo velikostjo in dolžino nagovori, ga povabi v svoje nedrje in to skozi pokrit vhodni nadstrešek, kjer se pustijo kolesa in nato naprej v glavno avlo. Proti severu pa ta paspartu komunicira s športno dvorano z velikim oknom, na jugu pa se izteče v zelo lep park, kjer lahko vsakdo najde svoj zasebni ambient.

Na severovzhodu pa se oblikuje stranska vhodna ploščad, ki se nameni za zaposlene na šoli in za zunanje uporabnike športnih dvoran. Ta je skromna, manjša, vhodni nadstrešek pa krajši a višji, s čimer povemo, da vstopamo v prostore z večjimi volumni. Na severu se ploščad podaljša do območja športnih površin, s čimer jih dejansko poveže s telovadnico in njenimi pomožnimi površinami (garderobe, WC, športni pripomočki...).

S takšno zunanjo organizacijo in delitvijo popolnoma ohranimo vse že utečene poti, jih na ključnih mestih poudarimo, hkrati pa naredimo celotno urbanistično zasnovo karseda berljivo in enostavno za uporabo.

Sodelavci: Robert Les, u.d.i.a., Jaka Sedovnik, u.d.i.a.

Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.