Hotel Vila Široko
Naročnik:
Premogovnik Velenje
Leto izdelave:
2015
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Prostorska ureditev Hotela Vile Široko temelji na ohranitvi obstoječega gozda z vilo v njenem osrčju. Vila je osrednji biser, ki se mu mora podrejati celoten koncept. Obstoječa vila s svojim volumnom trenutno ne omogoča vnosa vseh potrebnih vsebin, zato je potrebna dozidava. Koncept predvideva, da se večji volumni (sejna soba, osrednja jedilnica, pomožni prostori, kuhinja) umestijo pod zemljo in sicer na območju vstopnega platoja, kjer se po izgradnji le ta povrne v prvotno stanje. Namestitveni objekt pa se priključi vili na njenem skrajnem severovzhodnem robu, tam kjer je danes pomožni objekt. Nato se ta nova lamela izredno hitro in intimno skrije v gozd in se odmakne iz vidnega kota z območja zelenice pred obstoječo vilo. Celoten hotelski kompleks je zasnovan kot hotel s kategorijo štirih zvezdic.
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.