Tipologija hiš na območju Vile Široko
Naročnik:
Premogovnik Velenje
Leto izdelave:
2015
Tip projekta:
arhitekturni projekti

Investitor se je odločil, da za celotno območje OPPN Vila Široko izdela idejne zasnove stanovanjskih stavb, s čimer bi težili k čim večji urejenosti celotnega novega naselja. Zaradi velikosti območja ter zaradi velikega števila različnih uporabnikov in kupcev hiš in predvsem zaradi različne konfiguracije terena je smiselno oblikovati več, po velikosti in legi v prostoru različnih projektov arhitekturne zasnove hiš. S tem bo omogočen večji nabor rešitev, hkrati pa si lahko kupci glede na lastne potrebe in zmožnosti izberejo ustrezen tip. Poleg tega pa mora biti notranjost vsake hiše čim bolj odprta in mora omogočati prilagoditve glede na različne življenjske sloge. Hiši 'A' in 'B' sta umeščeni v ravninski del območja. Sta dvoetažni. Razlikujeta se po legi vhoda. Enkrat se le ta nahaja na južni strani, pri drugi hiši pa na severni strani objekta. Hiša 'C' je umeščena v strmejši del območja, njena posebnost pa je, da ima uvoz in vhod v hišo v nadstropju in sicer zaradi lege ceste, ki se nahaja na severni, višji strani terena. Je dvoetažna. Hiša 'D' pa se nahaja v najbolj strmem delu naselja in sicer v zadnji zgornji vrsti in je troetažna. Je delno vkopana in se terasasto prilagaja terenu. Vhod in dovoz sta v kletni etaži, nato pa si sledijo bivalni in povsem zgoraj spalni prostori. Je največja in ima tudi najlepše razglede proti Šaleški dolini.

Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.