Strokovne podlage za poselitev za občinski prostorski načrt občine Solčava
Naročnik:
Občina Solčava
Leto izdelave:
2017
Tip projekta:
strokovne podlage
Občina Solčava je tekom izdelave svojega občinskega prostorskega načrta (OPN) v letu 2017 pristopila k izdelavi strokovnih podlag s področja poselitve. Strokovne podlage za občinski prostorski načrt Občine Solčava so pripravljene z namenom postavitve prostorskega razvojnega koncepta občine, ki se bo uresničeval skozi prostorske akte občine, v prvi vrsti skozi OPN, ki ga Občina tudi pripravlja.

Strokovne podlage so tako v prvem delu analitične, kjer prikazujejo, analizirajo in vrednotijo poselitev, naravno-geografske dejavnike, ki vplivajo nanjo, demografijo in podobno na celotnem območju občine in predstavljajo izhodišče za načrtovanje prostorskega razvoja občine. V zadnjem delu pa so strokovne podlage konceptualne, kjer utemeljujejo koncept prostorskega razvoja občine v povezavi z omejitvami in prednostmi prostora.
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.