Sadjarski center Čerčkova domačija
Naročnik:
Kozjanski park
Leto izdelave:
2016
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Sadjarski center Čerčkova domačija - novogradnja informacijskega centra predstavlja izdelavo PGD in PZI za odstranitev stanovanjske stavbe irekonstrukcijo kozolca s spremembo namembnosti v objekt z nastanitvami in informacijskim centrom.

Investitor Kozjanski park namerava na območju Čerčkove domačije zasnovati sadjarski center. V njem bodo potekali izobraževalni procesi, vabljene bodo šole, družine in odrasli. Za izvajanje dejavnosti potrebujejo izobraževalni center z manjšim laboratorijem ter nastanitveni objekt za šolske skupine in družine. Na tem območju se že nahajata dve stavbi in sicer gospodarski objekt - kozolec ter stanovanjska stavba. Okolica območja pa je zasajena s starimi sortami jablan.

Koncept zasnove sadjarskega centra temelji na urbanistični ohranitvi obstoječega stanja, pri čemer se gospodarski objekt rekonstruira ter spremeni namembnost, hiša pa se nadomesti z novo gradnjo. Hkrati želimo pokazati dvojnost med preteklostjo, ki jo simbolizira gospodarski objekt in sodobnostjo, ki jo predstavlja nova kmečka hiša, izdelana na sodoben način, vendar v tradicionalnih materialih in ob upoštevanju vseh zakonitosti kozjanske podeželske gradnje. Okoli obeh stavb ter med sadovnjaki se uredi izobraževalna pot. Oba objekta se povežeta z zunanjo teraso.

Sodelavec: Jaka Sedovnik, u.d.i.a.

 

Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.