Natečaj za idejne zasnove na Stanetovi 19 in Prešernovi 17
Naročnik:
Nepremičnine Celje
Leto izdelave:
2015
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Podjetje Nepremičnine Celje, d.o.o. je razpisalo vabljeni arhitekturni natečaj za izbor najprimernejše idejne zasnove stanovanj v objektih Stanetova 19 in Prešernova 17 v Celju.

Koncept izbrane rešitve za lokacijo Prešernova 17

Osnovna ideja temelji na oblikovanju trga, okoli katerega se nahajajo stavbe s kompatibilno vsebino. Trg se uredi v tlaku, umakne se mirujoči promet, njegovi gradniki pa postanejo drevesa, klopi ter prečni panoji, ki služijo za postavitev občasnih razstav. Na trg se umesti delovni prostor za mlade podjetnike. Odpre se tudi prehod iz Prešernove skozi pasažo Muzeja novejše zgodovine, ki dejansko omogoča dostop javnosti in obiskovalcem tako medijske hiše kot načrtovane hiše za mlade podjetnike. S tem bi lahko Celje dobilo še ene urejen in vsebinsko pester atrij, podobno kot Mohorjev, ki je bil predmet številnih arhitekturnih nagrad. Stavba Prešernova 17 se zasnuje kot 'flat sharing', katere pritličje predstavlja dnevno sobo stanovalcem, nadstropja so namenjena za bivanje, medtem ko je mansarda urejena za potrebe rekreacije in sprostitve. Izgradnja se lahko izvaja tudi fazno, najprej prenova stavbe, kasneje pa izgradnja trga s pisarnami za mlade podjetnike.

Koncept izbrane rešitve za lokacijo Stanetova 19
Da bi mlade družine bivale v takšnem okolju, morajo imeti temu primerno zasnovana stanovanja ter urejeno okolico. Osnovni koncept temelji na prenovi, ki upošteva kontekst meščanske stavbe, ki je vedno imela večje prostore ter na splošno večja stanovanja. Umeščanje majhnih stanovanj, tudi zaradi visokih stropov, nikakor ni primerno. Ker se je tudi kvaliteta bivanja bistveno spremenila od izgradnje stavbe, je temu primerno potrebno zasnovati tudi tlorise stanovanj ter stavbi dodati prepotrebne zunanje terase, ki predstavljajo prostor druženja ter višjo kvaliteto bivanja. Iluzorno si je predstavljati, da bi brez tega v staro mestno jedro privabili izobražene mlade družine. Te skupne terase imajo zasnovane tudi viseče vrtove, ki s svojo prisotnostjo pozitivno odgovarjajo na problematiko onesnaženosti mesta Celje ter dajejo zgled, kako se je možno lotevati prenove še ostalih stavb v mestnem jedru

Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.