arhitekturni projekti (25) občinski podrobni prostorski načrt (24) občinski prostorski načrt (12) strokovne podlage (23) urbanistični deli PGD (3) urbanistični načrti (6)
Paviljon Urbanisti...
Naročnik: Urbanisti, d.o.o.
Leto: 2015
Stanovanjska hiša FO...
Naročnik: zasebni
Leto: 2004
Vila BV...
Naročnik: zasebni
Leto: 2009
Poslovna stavba FTA...
Naročnik: FTA, d.o.o.
Leto: 2010
Poslovni objekt Gradia...
Naročnik: Gradia d.o.o.
Leto: 2006
Počitniški objekt Virštanj...
Naročnik: zasebni
Leto: 2011
Vrstna hiša F...
Naročnik: zasebni
Leto: 2012
Stanovanjska soseska Hudinja...
Naročnik: Gradis Celje, d.d.
Leto: 2009
Osnovna šola Tabor...
Naročnik: Občina Tabor
Leto: 2009
Vila K. z wellnesom...
Naročnik: zasebni
Leto: 2009
Vrtec Dobrepolje...
Naročnik: ZAPS / javni natečaj
Leto: 2010
Rekonstrukcija stavbe Gosposka uli...
Naročnik: zasebni
Leto: 2010
Bovška hiša...
Naročnik: ZAPS / javni natečaj
Leto: 2011
Kobariško Tolminska hiša...
Naročnik: ZAPS / javni natečaj
Leto: 2011
Škofjeloško Cerkljanska hiša...
Naročnik: ZAPS / javni natečaj
Leto: 2011
Tipsko avtobusno postajališče Ko...
Naročnik: Občina Kozje
Leto: 2013
Hiša P...
Naročnik: zasebni
Leto: 2012
Športni objekti za potrebe srednj...
Naročnik: ZAPS / javni natečaj
Leto: 2012
Dečkovo naselje - DN 10...
Naročnik: Nepremičnine Celje
Leto: 2014
Hotel Vila Široko ...
Naročnik: Premogovnik Velenje
Leto: 2015
Tipologija hiš na območju Vile ...
Naročnik: Premogovnik Velenje
Leto: 2015
Sadjarski center Čerčkova domač...
Naročnik: Kozjanski park
Leto: 2016
Natečaj za idejne zasnove na Stan...
Naročnik: Nepremičnine Celje
Leto: 2015
Dečkovo naselje - DN 10 ...
Naročnik: Nepremičnine Celje
Leto: 2016
Hiša V...
Naročnik: zasebni
Leto: 2015
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.