arhitekturni projekti (25) občinski podrobni prostorski načrt (24) občinski prostorski načrt (12) strokovne podlage (23) urbanistični deli PGD (3) urbanistični načrti (6)
Spremembe in dopolnitve prostorske...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2004
Občinski prostorski načrt občin...
Naročnik: Občina Tabor
Leto: 2016
Občinski prostorski načrt občin...
Naročnik: Občina Kozje
Leto: 2014
Strategija prostorskega razvoja in...
Naročnik: Občina Braslovče
Leto: 2007
Spremembe in dopolnitve prostorske...
Naročnik: Občina Braslovče
Leto: 2013
Spremembe in dopolnitve prostorske...
Naročnik: Občina Tabor
Leto: 2008
Občinski prostorski načrt občin...
Naročnik: Občina Podčetrtek
Leto: 2007
Spremembe in dopolnitve prostorske...
Naročnik: Občina Kozje
Leto: 2009
Občinski prostorski načrt občin...
Naročnik: Občina Šoštanj
Leto: 2015
Občinski prostorski načrt občin...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2012
Občinski prostorski načrt občin...
Naročnik: Občina Solčava
Leto: 2014
Občinski prostorski načrt občin...
Naročnik: Občina Braslovče
Leto: 2015
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.