arhitekturni projekti (25) občinski podrobni prostorski načrt (24) občinski prostorski načrt (12) strokovne podlage (23) urbanistični deli PGD (3) urbanistični načrti (6)
Spremembe in dopolnitve Zazidalneg...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2004
Lokacijski načrt športni komplek...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2005
Lokacijski načrt Novi grad...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2005
Spremembe in dopolnitve Zazidalneg...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2005
Lokacijski načrt Hrenovca...
Naročnik: E.V.B d.o.o.
Leto: 2005
Lokacijski načrt Bukovžlak SV-1...
Naročnik: Stanovanjska ustanova delavcev pri s.p., Celje
Leto: 2006
Lokacijski načrt Pondor - jug...
Naročnik: Elektro Turnšek
Leto: 2007
Lokacijski načrt Gaji...
Naročnik: zasebni
Leto: 2006
Lokacijski načrt Inpos...
Naročnik: Inpos, d.o.o.
Leto: 2007
Občinski podrobni prostorski nač...
Naročnik: Občina Šoštanj
Leto: 2015
Občinski podrobni prostorski nač...
Naročnik: Občina Kozje
Leto: 2008
Spremembe in dopolnitve občinskeg...
Naročnik: Gradis Celje d.d.
Leto: 2008
Spremembe in dopolnitve zazidalneg...
Naročnik: Atrij stanovanjska zadruga z.o.o.
Leto: 2008
Spremembe in dopolnitve zazidalneg...
Naročnik: Mestna občina Celje
Leto: 2008
Spremembe in dopolnitve zazidalneg...
Naročnik: Mestna občina Celje
Leto: 2008
Spremembe in dopolnitve zazidalneg...
Naročnik: Nivo, gradnje in ekologija, d.d.,
Leto: 2007
Občinski podrobni prostorski nač...
Naročnik: Premogovnik Velenje, Občina Šoštanj
Leto: 2015
Občinski podrobni prostorski nač...
Naročnik: Kranjska investicijska družba, Ljubljana
Leto: 2010
občinski podrobni prostorski nač...
Naročnik: Konzorcij investitorjev
Leto: 2010
Občinski podrobni prostorski nač...
Naročnik: Mestna občina Celje
Leto: 2013
Občinski podrobni prostorski nač...
Naročnik: zasebni
Leto: 2013
Občinski podrobni prostorski nač...
Naročnik: zasebni
Leto: 2014
Spremembe in dopolnitve zazidalneg...
Naročnik: zasebni
Leto: 2014
Spremembe in dopolnitve občinskeg...
Naročnik: Mestna Občina Celje
Leto: 2017
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.