arhitekturni projekti (25) občinski podrobni prostorski načrt (24) občinski prostorski načrt (12) strokovne podlage (23) urbanistični deli PGD (3) urbanistični načrti (6)
Dobrna 2020 - javni natečaj...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2002
Razvojna vizija Občine Dobrna - u...
Naročnik: Občina Dobrna, Ministrstvo za okolje in prostor
Leto: 2002
Posebne strokovne podlage za obmo...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2003
Posebne strokovne podlage za obmo...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2003
Analize za strategijo prostorskega...
Naročnik: Občina Šoštanj
Leto: 2007
Strokovne podlage za občinske pro...
Naročnik: Občina Kozje
Leto: 2007
Strategija prostorskega razvoja go...
Naročnik: Gostišče Koren
Leto: 2004
Strokovne podlage za območje Libe...
Naročnik: Mestna občina Celje
Leto: 2006
Posebne strokovne podlage za obmo...
Naročnik: Občina Tabor
Leto: 2008
Posebne strokovne podlage za poslo...
Naročnik: Občina Tabor
Leto: 2008
Strokovne podlage za strategijo pr...
Naročnik: Občina Tabor
Leto: 2007
Strokovne podlage za strategijo pr...
Naročnik: Občina Braslovče
Leto: 2007
Strokovne podlage za občinski pro...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2008
Strokovne podlage za kare 09 v sta...
Naročnik: Mestna občina Celje
Leto: 2011
Strokovne podlage Vila Široko...
Naročnik: Občina Šoštanj, Premogovnik Velenje
Leto: 2011
Študija kmetijstva in poselitve z...
Naročnik: Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
Leto: 2015
Trajnostna urbana strategija...
Naročnik: Mestna občina Celje
Leto: 2015
Strokovne podlage za poselitev za ...
Naročnik: Občina Solčava
Leto: 2017
Celostna prometna strategija Obči...
Naročnik: Občina Šoštanj
Leto: 2017
Merila in kriteriji za določitev ...
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor
Leto: 2016
Nova stanovanjska soseska na Dobrn...
Naročnik: zasebni
Leto: 2017
Strokovne podlage za območje hote...
Naročnik: zasebni
Leto: 2016
Urbanistična zasnova območja ume...
Naročnik: Mestna Občina Celje
Leto: 2017
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.