2017 (6) 2016 (5) 2015 (11) 2014 (6) 2013 (5) 2012 (4) 2011 (6) 2010 (5) 2009 (6) 2008 (12) 2007 (13) 2006 (4) 2005 (4) 2004 (4) 2003 (2) 2002 (2)
Spremembe in dopolnitve prostorske...
Naročnik: Občina Tabor
Leto: 2008
Posebne strokovne podlage za obmo...
Naročnik: Občina Tabor
Leto: 2008
Posebne strokovne podlage za poslo...
Naročnik: Občina Tabor
Leto: 2008
Strokovne podlage za občinski pro...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2008
Urbanistični načrt za naselje Po...
Naročnik: Občina Podčetrtek
Leto: 2008
Občinski podrobni prostorski nač...
Naročnik: Občina Kozje
Leto: 2008
Urbanistični načrt naselja Dobrn...
Naročnik: Občina Dobrna
Leto: 2008
Urbanistični načrt mesta Šošta...
Naročnik: Občina Šoštanj
Leto: 2008
Spremembe in dopolnitve občinskeg...
Naročnik: Gradis Celje d.d.
Leto: 2008
Spremembe in dopolnitve zazidalneg...
Naročnik: Atrij stanovanjska zadruga z.o.o.
Leto: 2008
Spremembe in dopolnitve zazidalneg...
Naročnik: Mestna občina Celje
Leto: 2008
Spremembe in dopolnitve zazidalneg...
Naročnik: Mestna občina Celje
Leto: 2008
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.