top of page

Enajsta šola pod mostom: recikliranje mesta

Updated: Nov 20, 2018

V letu 2016 smo v Mesecu prostora pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor ter ob sodelovanju z Gimnazijo Celje – Center prvič izvedli delavnice Enajsta šola pod mostom, tematsko so obravnavale problem ograjevanja javnih prostorov. Za delavnice smo prejeli nacionalno nagrado Zlata kocka 2017, ki jo za prispevek k promociji arhitekture in kvalitetnega grajenega prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

Koncept se je izkazal kot odlično orodje za izobraževanje mladine, zato smo ga leto kasneje v Mesecu prostora 2017 ponovili. Ohranili smo Cankarjevo metaforo Enajste šole pod mostom, ki predstavlja neformalen način izobraževanja zunaj učilnice, na terenu, torej izkustveno razumevanje pomena trajnostnega razvoja mest. Kot povsem novo pa smo naslovili drugo aktualno tematiko, učinkovito rabo mestnega prostora.

V letu 2018 tako ponovno v tokratnem Mesecu prostora izvajamo delavnice, letos so naslovljene Enajsta šola pod mostom: recikliranje mesta. Prav tako kot v preteklih letih na delavnicah sodelujejo dijaki umetniške smeri iz Gimnazije Celje – Center, delavnice pa finančno omogoča Ministrstvo za okolje in prostor.


Na letošnjih delavnicah se ukvarjamo s temo recikliranja mest oz. njihove ponovne uporabe in sicer s pomenom notranjega razvoja mest, trajnostnega pristopa k načrtovanju, racionalne rabe, degradiranih območij v mestih, kvalitativne prenove takih delov mest, s pomenom mest v celoti in podobno. Konkretna znanja smo letos podkrepili na izbranem manjšem območju znotraj mesta Celje, ki smo ga proučili in analizirali vzroke za njegov nastanek ter možnosti njegove prenove v bolj racionalno in mestu prijazno rabo in vsebino.

Z letošnjim arhitekturnim maratonom naslavljamo tematiko ponovne uporabe v drugačnem smislu, kot smo je sicer vajeni – ponovne rabe območij znotraj mest(a). Sprašujemo se, na kakšen način lahko zagotavljamo prostorske potrebe za nove dejavnosti v mestih, ali so to predvsem širitve navzven, zgoščevanja navznoter ali prenove – ponovne rabe.


Tokratno izbrano območje neučinkovite rabe ali degradirano urbano območje znotraj mesta je celotna etaža nekdanje poslovne stolpnice Zlatarne Celje, eden od potencialno najbolj zanimivih karejev v samem središču mesta Celje. Pogledali smo, kako poteka transformacija dejavnosti na temu območju, ali temu sledi tudi ustrezna prenova, poiskali smo predloge za ponovno rabo prostora ter poskušali v delček tega območja tudi prenoviti in na novo osmisliti.


Delavnice so potekale v sklopu Meseca prostora in sicer 1.10 z analitičnim delom, 8.10. s konceptom prenove, 12. in 13.10 z intenzivno prenovo ter 15.10. z zaključno delavnico.

V ponedeljek, 22.10.2018 organiziramo zaključno okroglo mizo s predstavitvijo rezultatov, kamor vabimo splošno in strokovno javnost ter medije. Dogodek bo organiziran na lokaciji letošnje prenove, v 2. nadstropju stolpnice Zlatarne Celje s pričetkom ob 13.30 uri.


Okrogla miza predstavlja zaključek aktivnosti v okviru Meseca prostora in tokratnih delavnic Enajste šole pod mostom, v sklopu katerih smo naslavljali tematiko ponovne uporabe v drugačnem smislu, kot smo je sicer vajeni – ponovne rabe območij znotraj mest(a). Vprašali se bomo, na kakšen način lahko zagotavljamo prostorske potrebe za nove dejavnosti v mestih, ali so to predvsem širitve navzven, zgoščevanja navznoter ali prenove – ponovne rabe. Na okrogli mizi bomo predstavili rezultate teh delavnic in soočili različne poglede na prostorski razvoj mesta.


Program okrogle mize:

ponedeljek 22. oktober 2018 / stolpnica Zlatarna Celje 2. nadstropje


13.30 Uvodni pozdrav /

dr. Mojca Furman Oman, direktorica Zavoda Metro SR

Maja Rak, profesorica Gimnazije Celje - Center in dijaki

13.45 Okrogla miza / moderatorka: Andreja Cepuš

vabljeni gostje:

Tanja Tamše, Aurora coworking Murska Sobota

prof. Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje - Center

Domen Kočevar, vodja Teozofske knjižnice Alme Karlin

mag. Gorazd Furman Oman, direktor Urbanisti d.o.o.

15.30 ZaključekComments


bottom of page