top of page

Majhni arhitekti v velikem mestu

V ponedeljek, 10.6.2019 smo v starem mestnem jedru Celja, na Glavnem trgu ponovili uspešno lanskoletno delavnico za predšolske otroke z naslovom Majhni arhitekti v velikem mestu. Na delavnici so sodelovali otroci Vrtca Tončke Čečeve, enota Center in se za en dopoldan spremenili v majhne arhitekte.

Izvedena delavnica naslavlja arhitekturo stratega mestnega jedra Celja in že pri najmlajših spodbuja zavedanje, da je arhitektura del nacionalne kulture. Delavnica izobražuje najmlajše o mestih, arhitekturi, starem mestnem jedru in jih na igrive načine spodbuja, da postanejo majhni arhitekti v velikem mestu.


V najožjem smislu je delavnica namenjena predšolskim otrokom iz Celja. Koncept delavnice je postavljen tako, da že pri najmlajših spodbuja zavedanje o pomenu arhitekture kot dela slovenske kulture. Preko najmlajših pa posredno naslavlja tudi širšo populacijo, starše otrok in tudi ostale Celjane. Tako vsi skupaj krepimo pomen kvalitetne arhitekture in urbanizma starega mestnega jedra Celja in preko najmlajših opozarjamo tudi starejše generacije na pomen prostora, še posebej mest kot skupne vrednote.

Delavnica je prilagojena nivoju udeležencev - predšolskim otrokom. Na razumljiv način spoznavajo pojme kot so arhitekt, arhitektura, mesto, staro mestno jedro. Otroke spodbujamo, da mestno jedro spoznajo z vsemi čutili, ne samo vidom, pač pa tudi sluhom, vonjem in tipom. Spodbujamo jih, da opazujejo barve, materiale, teksturo stavb na Glavnem trgu. S primernim materialom jih motiviramo, da se tudi sami preizkusijo kot »majhni arhitekti v velikem mestu«.

Pomen delavnice je spodbuditi razumevanje, da je tudi arhitektura del kulture, sama delavnica pa bogati kulturno promocijo mesta. Delavnica je zasnovana tako, da je dan še posebej velik poudarek na kulturni vzgoji in izobraževanju s področja arhitekture. Delavnica se izvaja na Glavnem trgu in tako še posebej naslavlja pomen in kvaliteto starega mestnega jedra Celja.

Najmlajšim so v delavnici predstavljene številne prednosti starega mestnega jedra na zanimive načine. V delavnici otroke spodbujamo, da v mestu odkrivajo kotičke, ki jih sicer v drugih predelih mesta in nakupovalnih središčih ni. Prav tako spoznavajo, da so v mestu stavbe arhitekturno precej drugačne in bogatejše. Osveščamo jih o zgodovinskih plasteh mesta in sporočilnosti, ki jo nosijo s seboj. Preko najmlajših naslavljamo tudi starejše generacije in jih pozivamo k razmisleku, kaj nam (jim) pomeni staro mestno jedro Celja.

S projektom pristopamo k izobraževanju najmlajših o pomenu kvalitete prostora, pomenu mest, arhitekturi, pomenu starega mestnega jedra… Preko njih naslavljamo starejše generacije, pri katerih želimo doseči zavedanje, da je tudi arhitektura del slovenske kulture in kako je pravzaprav v tem kontekstu pomembna za ohranitev naše identitete. Tematika je aktualna, saj poleg arhitekture na splošno nagovarja temo pomena starega mestnega jedra, ki bo v prihodnje moralo postati pomembna razvoja paradigma, če bomo želeli ohraniti kvaliteten prostor tudi za naše zanamce.

Eden od rezultatov delavnic so tudi začasne lesene hišice, ki si jih otroci sami zgradijo iz letvic in na obisk povabijo svoje prijatelje.

sofinanciranje / Mestna občina Celje (v okviru Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Celje)

留言


bottom of page