top of page

Promocija izobraževanj otrok in mladine na področju trajnostnega urbanizma

Letos se Zavod Metro SR pridružuje Mesecu prostora 2022 s promocijo izobraževanj otrok in mladine na področju kvalitetno urejenega prostora. Mesec prostora, ki poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor, letos nosi naslov »Kje bi pa ti živel?«.

Vprašanje sicer naslavlja splošno javnost, v zavodu pa ob tem menimo, da je še posebej pomembno k iskanju odgovora pritegniti tudi najmlajše. To so bodoči uporabniki prostora, zato je pomembno, da spoznajo pojem kakovostno urejenega prostora že v najmlajših letih.

Zavod Metro SR se z izobraževanj otrok in mladine ukvarja že od ustanovitve leta 2012 daje. V tem času smo razvili številne lastne produkte izobraževanj za različna okolja in različne starostne skupne.


Opus naših izvedenih delavnic tako obsega cel niz neformalnih izobraževalnih oblik, od promocije starega mestnega jedra Celja med predšolskimi otroci (Majhni arhitekti v velikem mestu), pa do kompleksnejših delavnic za osnovno šolo. Z njimi spodbujamo k pešačenju v šolo po urejenih šolskih poteh (P-oživimo ulico), razmišljamo o reurbanizaciji degradiranih prostorov mest (Prenova sosesk z vidika mlajše generacije), s Kozjanskim parkom pa že od leta 2012 dalje promoviramo kozjansko arhitekturo (Hiša v parku). Za srednješolce že vrsto let izvajamo delavnice na temo trajnostnega urbanizma (Enajsta šola pod mostom, Mesto - industrija- mesto, Miza za dva, Igriva soseska), kjer mlade z zahtevnejšimi tematikami spodbujamo k soustvarjanju lastnega prostora in k aktivnemu državljanstvu.

Za svoje delo na področju neformalnih izobraževanj otrok in mladine smo prejeli zadnji dve aktualni nagradi Zlata kocka (2014 in 2017) v kategoriji »ustanove«, ki jih za prispevek k promociji arhitekture in kvalitetnega grajenega prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

V Mesecu prostora 2022 izvajamo delavnice Enajsta šola pod mostom: zeleno mesto skupaj z Gimnazijo Celje – Center.


Ob tem pa vabimo pedagoški kader, nevladne organizacije ter druge zainteresirane, ki se pri svojem vsakdanjem delu srečujete z mlado populacijo, da tudi sami izvedete katero od aktivnosti na področju izobraževanj o pomenu prostorske kulture. Pri tem so vam lahko v pomoč tudi naši izdani priročniki, v katerih smo podali kratke opise in navodila za izvedbo delavnic za različne starostne skupine. Več o posameznih delavnicah pa je na voljo tudi na naših spletnih straneh.


Priročnik za izvajalce delavnic za promocijo prostorske kulture med mladimi


Navodila za izvedbo delavnice majhni arhitekti v velikem mestu


Naj bo odgovor na vprašanje »Kje bi pa ti živel?« tudi z našo pomočjo naslednji: »V urejenem okolju, kjer bo vpliv mojega domovanja na okolico čim manjši, zato, da bodo prostor in naravni viri na voljo tudi našim zanamcem!«.

Comments


bottom of page