top of page

Prostorske rešitve za organizacijo dela na domu v Savinjski regiji

Updated: Sep 5, 2019

V mesecu juniju 2019 smo zaključili s projektom ŠIPK - Prostorske rešitve za organizacijo dela na domu v Savinjski regiji, ki sta ga v okviru Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist (ŠIPK) 2016 - 2020 izvajali Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo in zavod Metro SR. Vodja projekta in pedagoški mentor doc. dr. Gregor Čok ter strokovna sodelavka dr. Mojca Furman Oman smo s študenti interdisciplinarnih študijskih smeri razvijali rešitve, ki bi lahko z ustrezno prostorsko organizacijo izboljšale zaposlitvene možnosti za ranljive skupine z organizacijo njihovega dela na domu. Pilotni projekt je potekal v Savinjski regiji.


Naročnik projekta je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, avtorji projekta pa so: doc. dr. Gregor Čok, dr. Mojca Furman Oman, Andraž Tufegdžić (štud. arh.), Anna Turina (štud. urb.), Tomaž Mlinarič (štud. urb.), Anja Judež (štud. prost. načrt.) , Jernej Glavič (štud. geod.), Kristina Cerar (štud. geod.), Lenart Štaut (štud. geograf.), Urban Križaj (štud. geograf.), Rebeka Juvan (štud. ekonom.).

O projektu (Čok, G.).:


»Danes se v Sloveniji srečujemo z različnimi gospodarskimi in socialnimi izzivi. Pri tem postaja pomembna vsaka oblika zaposlovanja, tako v različnih podjetjih, ustanovah, javni upravi ali kot samozaposlitev na domu. Delo na domu je v Sloveniji že dolgo prisotna praksa, pri čemer njegovo organizacijo mnogokrat spremljajo različne omejitve. Iz upravnega, prostorskega in ekonomskega vidika gre za relativno kompleksen pojav s številnimi pozitivnimi in tudi negativnimi učinki. Upoštevati je treba dejstvo, da so določene poslovne dejavnosti, po vsebini ali obsegu, lahko moteče za bivalno okolje in zato pri njihovem umeščanju v prostor sprožajo utemeljeno nasprotovanje. Na drugi strani pa lahko zgolj domače okolje ponuja ustrezne zagonske pogoje predvsem tistim podjetnikom, ki na začetku svoje kariere ne razpolagajo s potrebnimi finančnimi sredstvi za najem ali nakup ustrezne nepremičnine v poslovni coni.


Projekt ŠIPK je bil usmerjen v opredelitev ukrepov s katerimi bi olajšali postopke prilagajanja stanovanjskih stavb poslovni dejavnosti, hkrati pa tudi izoblikovali ustrezne prostorske rešitve. V okviru študijskega projekta smo analizirali pojave dela na domu na teritoriju Savinjske regije. Izvedli smo številne konzultacije s posameznimi podjetniki in javnimi institucijami. Opredelili smo obstoječe probleme in omejitve, ki spremljajo to področje (zapleteni upravni postopki pridobivanja prostorske dokumentacije, vizualni in drugi vplivi na okolje ipd.). Na podlagi posameznih ugotovitev in referenčnih študijskih primerov (za lokacije: Solčava, Hramše, Liboje, Šentrupert in Kozje) smo izoblikovali in predlagali praktične rešitve. Gre za niz upravnih ukrepov (dopolnitve prostorskih aktov) in primerov dobrih praks, s katerimi bi postalo delo na domu, vsaj iz prostorskega vidika, lahko bolj enostavna in sprejemljiva oblika zaposlovanja.«


Povezava na Priročnik, ki je nastal kot eden od rezultatov projekta, se nahaja tukaj. Zaključno poročilo je dostopno pri izvajalcu in naročniku.Comentários


bottom of page