top of page

Zaključen urbani sprehod Jane's walk 2022 v Celju

V letošnjem letu smo izvedli že 11. urbani sprehod Jane's Walk v Celju. Tokratni dogodek smo naslovili "Mladi in mesto", na sprehod pa smo še posebej povabili mlado generacijo. Sprehod je potekal 6. maja 2022, sodelovali pa so dijaki Gimnazije Celje - Center.


Na sprehodu smo z mlajšo populacijo proučevali mestno jedro in razpravljali o vsebinah, ki mlade pritegnejo k obisku mesta ali pa si jih v mestu želijo. Zanimalo nas je, kako mladi doživljajo zgodovinskost mesta Celje, ali je to prednost pri odločitvah za uporabo storitev, na kak način sploh dojemajo mestno jedro in ali ga redno obiskujejo. Mlajšo populacijo smo izzvali, da poišče prednosti zgodovinskega mesta v primerjavi z drugimi mestnimi predeli in poda predloge, kako mesto izboljšati tudi po njihovi podobi oz. željah.

foto: A. Džakušič


Pot urbanega sprehoda nas je vodila na Gledališki trg, nato mimo objekta »Vrtnica« na Ljubljanski cesti, do Vrtca Anice Černejeve na Kajuhovi ulici ob robu stanovanjske soseske Otok. Nadaljevali smo mimo objekta »Maksimilijan« preko Trga Celjskih knezov in zaključili v starem mestnem jedru.


S pomočjo starega fotografskega gradiva smo primerjali življenje v mestu nekoč in danes, mladi pa so ugotavljali, katere ureditve so kvalitetne in kaj jih privabi k obisku mesta. Ugotavljali so, da javnih površin mesta, kot so park na Gledališkem trgu, Savinjsko nabrežje, mesti park in podobno skorajda ne uporabljajo. V mestu se zadržujejo le na kratko, največkrat v lokalih ob kavi, pijači. Javnih površin mesta ne uporabljajo za druženje, pogovore, prosti čas, saj so časovno zelo omejeni. Iz šole se tako največkrat odpravijo takoj domov, saj so zelo omejeni z javnim prevozom. Tako so ugotavljali, da jih redke frekvence voženj javnega prometa precej omejujejo pri daljših postankih v starem mestnem jedru, saj se jim po pouku mudi domov. Tudi ob koncu tedna, ko je več časa, se za druženje na javnih površinah ne odločajo. Če imajo čas, se dobijo v lokalu. Tako smo ugotovili, da spontanega druženja na trgih, parkih ni več, tudi med mladimi prevladuje način druženja, ki ga je spodbudil kapitalizem, to je druženje ob pijači v gostinskih lokalih, ki je tako pogojeno s finančnim vložkom.


foto: A. Džakušič


Na sprehodu so mladi na posameznih točkah v starem mestnem jedru nadalje ugotavljali, koliko jih poznajo in kako jih uporabljajo ali kako bi jih lahko uporabljali. Tako so na primer pri zaklonišču pod Gledališkim trgom podali predlog, da bi take prostore lahko uporabljali tudi v druge namene, kot so glasbeni klubi, glasbene sobe za vaje skupin. Ograjo pri vrtcu so razumeli kot fizično prepreko v prostoru, ki jo sicer vrtec potrebuje zaradi varnosti, vendar pa prostor zamejuje in omejuje. Podobno velja za ograje na območju šol v mestu. Sosesko Otok so prepoznali kot kvalitetno gradnjo v zelenju z veliko javnimi površinami, ki jim omogoča kvalitetne peš prehode. Večnamenski objekt »Vrtnica« so primerjali s preostalimi nakupovalnimi središči v mestu in ugotavljali, da v nasprotju z njimi staro mesto jedro predstavlja odprto, demokratično in prosto dostopno območje, kjer druženje ni omejeno.

foto: A. Džakušič


Mlade smo na sprehodu tudi spodbujali, da postanejo aktivni soodločevalci pri urejanju prostora v mestu in svojem domačem kraju, kjer lahko že drobnimi pobudami, kot je tudi akcija Jane's walk, pripomorejo k urejenim in kvalitetnim javnim površinam mest.


Sprehajalce smo na dogodku spodbudili, da so posneli fotografije iz svoje perspektive doživljanja mesta, ki so jih naslovili »Mladi in mesto«.


Fotografije, ki so nastale na letošnjo tematiko, so posnele dijakinje Ana Dujaković, Aneja Z. Klopotan, Gruša Kumer, Hana Jost in Nadja Janež.
Pri organizaciji urbanih sprehodov Jane's Walk sodelujemo od leta 2012 dalje, urbane sprehode pa vsako leto podpre tudi Mestna občina Celje.


Letošnji, 11. urbani sprehod bomo izvedli v sodelovanju z dijaki Gimnazije Celje – Center.


Na svidenje na 12. urbanem sprehodu Jane's Walk 2023 v Celju!


Več o nas je dostopno na spletni strani in na:

Zavod Metro SR, Grudnova ulica 6, 3000 Celje

Comments


bottom of page