BIRO URBANISTI, d.o.o. je ustanovljen leta 2003. Prvenstveno se ukvarjamo s strokovnimi nalogami s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter z arhitekturnim projektiranjem.

© Copyright

ZAVOD METRO SR je nastal leta 2012 kot odziv na pomanjkanje prostorske kulture tako med snovalci kot uporabniki prostora. Deluje kot neodvisen raziskovalni zavod in nevladna organizacija.

ZEN YOGA je način sproprijemanja tako s poslovnim svetom kot z izboljšanjem kvalitete življenja. Skozi redno vadbo in delavnice poskušamo širiti pozitivne učinke na čim širši krog ljudi.

FOTOGRAFIJA je medij, s katerim želimo na trajen način zapisati različne trenutke, dogodke, spomine. Z njo raziskujemo tudi očem skrite in nevidne stvari.