top of page

BIRO URBANISTI, d.o.o. je ustanovljen leta 2003. Prvenstveno se ukvarjamo s strokovnimi nalogami s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter z arhitekturnim projektiranjem.

ZN SMJ, CELJE 2011.jpg
© Copyright

ZAVOD METRO SR je nastal leta 2012 kot odziv na pomanjkanje prostorske kulture tako med snovalci kot uporabniki prostora. Deluje kot neodvisen raziskovalni zavod in nevladna organizacija.

Untitled-1_edited.jpg

ZEN YOGA je način sproprijemanja tako s poslovnim svetom kot z izboljšanjem kvalitete življenja. Skozi redno vadbo in delavnice poskušamo širiti pozitivne učinke na čim širši krog ljudi.

002_edited.jpg

FOTOGRAFIJA je medij, s katerim želimo na trajen način zapisati različne trenutke, dogodke, spomine. Z njo raziskujemo tudi očem skrite in nevidne stvari.

bottom of page