top of page
gorazd1.jpg

mag. Gorazd Furman Oman

Dilomiral na Fakulteti za arhitekturo leta 1998, leta 2006 pridobil magistrski naziv s področja urbanističnega načrtovanja. V letih 2000-2002 zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu za prostorsko načrtovanje. V Regionalni razvojni agenciji Celje vodil oddelek za okolje in prostor in sicer od 2002-2003. Od leta 2003 dalje vodi svoj biro. Od leta 2012 vodi tudi nevladno organizacijo Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije. Vseskozi se ukvarja s profesionalno fotografijo.

mojca.jpg

dr. Mojca Furman Oman

Diplomirala leta 2001 na prostorski smeri Oddelka za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Do leta 2002 sodelovala pri projektih na Katedri za prostorsko planiranje, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter v biroju Arhitektura. V letih 2002-2005 zaposlena na Geodetskem zavodu Celje. Od leta 2005 dalje skupaj s partnerjem vodita svoj biro. Leta 2012 doktorirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pri prof. mag. Petru Gabrijelčiču. Od leta 2012 vodi tudi nevladno organizacijo Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije. Od leta 2017 vodi vadbo zen yoge.

bottom of page