top of page

BIRO URBANISTI se prvenstveno ukvarja s strokovnimi nalogami s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter z arhitekturnim projektiranjem. Posebnost našega biroja je, da lahko investitorja spremljamo od pričetka umeščanja objektov v prostor, pa vse do priprave dokumentacije, potrebne za samo gradnjo stavb.

 

Pri izdelavi občinskih prostorskih načrtov so glavni naročniki majhne in srednje velike občine. Pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov pa se na podlagi izhodišč investitorjev ter lokalne skupnosti vedno pripravijo strokovno najboljše rešitve, največkrat tudi v različicah. Na področju arhitekturnega projektiranja zasledujemo cilje po kvalitetnejši in trajnostni arhitekturi.

 

Za Občine opravljamo tudi naloge občinskega urbanista, pri čemer jim nudimo vso strokovno pomoč pri vodenju postopkov sprejemanja prostorskih aktov.  Biro aktivno sodeluje tudi pri pripravi prostorske in urbanistične zakonodaje.

DSC_1193.JPG

OBČINSKI URBANIST

Občinski urbanist zagotavlja strokovnost in zakonitost opravljanja nalog urejanja prostora na območju posameznih Občin...

Osnovna dejavnost biroja je izdelava občinskih prostorskih načrtov. Delo poteka multidisciplinarno...

OPN

OPN OBČINA ŠOŠTANJ, 2015_edited.jpg

Za izpeljavo investicijskih namer v prostor  načrtujemo občinske podrobne prostorske načrte. Z njimi umestimo predvidene objekte...

80_1.jpg

OPPN

ARHITEKTURA

AVTUBUSNA_POSTAJALIŠČA,_KOZJE_2013_edited.jpg

Arhitekturni projekti predstavljajo piko na 'i'. S tem zaokrožimo celoten ustvarjalni proces od umeščanja v prostor do gradnje...

bottom of page