top of page

ARHITEKTURNI PROJEKTI v našem biroju so praviloma nadaljevanje postopkov umeščanja v prostor ter najbolj ustvarjalen proces. S tem prej načrtovani objekti dobijo svojo končno podobo in uporabno vrednost.

Arhitekturno načrtovanje se v fazi idejnih zasnov uporablja že med sabo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. S tem želimo  preveriti posamezne prostorske odločitve ter projektu zagotoviti ustrezno legitimnost že v zgodnejših fazah načrtovanja.

Prednost dela z našim birojem je, da investitor na enem mestu dobi vse potrebne informacije ter da je skozi celoten proces od umeščanja v prostor do izgradnje stavb z njim prisoten isti odgovorni projektant. S tem se izognemo težavam med neskladnostjo prostorskih aktov s projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

bottom of page