top of page

ARHITEKTURNI MARATON poteka vsako leto v sklopu nacionalnega dogodka Mesec prostora v mesecu oktobru z namenom osveščanja prebivalcev o pomenu mest. Vsako leto združuje različne aktivnosti, ki promovirajo izbrano naslovno tematiko, med njimi so delavnice za otroke in mladino, posveti za laično in strokovno javnost, predavanja, razstave in podobno.

 

Leta 2012 smo organizirali I. Arhitekturni maraton z naslovom Prenova je kul!, nato pa maratone Prenova sosesk z vidika mlajše generacije,  Trajnostni razvoj mest, Bodi ne-ograjen, Več mesta v mestu.

Za dosedanje delo smo prejeli nacionalno priznanje Zlata kocka 2017. Nagrado za prispevek k promociji arhitekture in kvalitetnega grajenega prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Kot primer dobre prakse izobraževanja mladih o pomenu mest delavnice v Mesecu prostora financira Ministrstvo za okolje in prostor.

bottom of page