top of page

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRTI predstavljajo glavnino vseh projektantskih storitev v našem biroju. Zelo uspešno sodelujemo tako z majhnimi kot srednje velikimi občinami, za katere opravljamo tudi naloge občinskega urbanista. Smo izredno odzivni ter v dogovorjenih terminih izpolnjujemo svoje obveznosti. Skozi celoten proces občinskim upravam ter županom svetujemo pri sprejemanju strokovni odločitev.

Delo praviloma poteka multidisciplinarno in vključuje strokovnjake različnih strok. Kot velik izziv nam predstavlja usklajevanje z nosilci urejanja prostora, med katere sodijo skoraj vsa ministrstva v Republiki Sloveniji in njihove strokovne službe.

Ker izdelava občinskega prostorskega načrta praviloma poteka vrsto let in vključuje veliko strank v postopku, med drugim tudi vse občane, dajemo velik poudarek strokovnosti in transparentnosti.

bottom of page