top of page

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI nam predstavljajo strokovno največji izziv. Naše stranke so praviloma večji investitorji, ki želijo na najbolj racionalen način izpeljati svoje investicijske namere v prostor.

 

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in strokovno podkovanostjo ter z nenehnim dodatnim izobraževanjem smo ponosni na celo vrsto uspešno realiziranih projektov.

Med projekti prednjačijo umestitve stanovanjskih sosesk, poslovnih in gospodarskih con, trgovskih centrov, prenove starih mestnih jeder ter razvoj turističnih naselij.

Pri celotnem delu prvenstveno zasledujemo trajnostne cilje in strogo spoštujemo okoljske predpise, kar se po izvedenih projektih nenazadnje odraža v zadovoljstvu uporabnikov prostora.

bottom of page