top of page

OBČINSKI URBANIST je strokovnjak s področja urbanizma, ki v skladu s 3. točko 44. člena ZUreP-2,  opravlja naloge s področja urejanja prostora. Poleg nalog urejanja prostora iz občinske pristojnosti občinski urbanist opravlja tudi naloge:

 • strokovnega svetovanja županu v zadevah urejanja prostora,

 • skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine,

 • skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,

 • izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve v skladu z ZUreP-2.

V našem biroju Urbanisti d.o.o. dve osebi izpolnjujeta pogoje za opravljanje nalog občinskega urbanista. Velja še omeniti, da za sodelovanje občinskega urbanista po ZUreP-2 Občini ni potrebno skleniti pogodbe o zaposlitvi, ampak se lahko sodelovanje izvede tudi na podlagi drugih pogodb civilnega prava. Tovrstne storitve pogodbeno za posamezne občine zelo uspešno opravljamo že vrsto let.

občinski urbanist

MINIMALNI

Velikost Občine:

 • število prebivalcev do 2.000

 • površina do 35 km2

Paket vključuje:

 • do 5 ur strokovnega dela mesečno

 • proporcionalno letno nadomestilo članarine in pristojbine ZAPS

 • potne stroške do Občine 4x letno

 • vodenje mesečne evidence dela in druge administrativne stroške (telefon, internet, računovodstvo, projektantska odgovornost, poslovni prostor, računalniška strojna in programska oprema, zavarovanje, pisarniška oprema, strokovna literatura in izobraževanje ipd.

 

občinski urbanist

OSNOVNI

Velikost Občine:

 • število prebivalcev 2.000 - 4.000

 • površina od 35 - 70 km2

 

Paket vključuje:

 • do 10 ur strokovnega dela mesečno

 • proporcionalno letno nadomestilo članarine in pristojbine ZAPS

 • potne stroške do Občine 8x letno

 • vodenje mesečne evidence dela in druge administrativne stroške (telefon, internet, računovodstvo, projektantska odgovornost, poslovni prostor, računalniška strojna in programska oprema, zavarovanje, pisarniška oprema, strokovna literatura in izobraževanje ipd.

 

občinski urbanist

POLNI

Velikost Občine:

 • število prebivalcev nad 4.000

 • površina nad 70 km2

Paket vključuje:

 • do 15 ur strokovnega dela mesečno

 • proporcionalno letno nadomestilo članarine in pristojbine ZAPS

 • potne stroške do Občine 12x letno

 • vodenje mesečne evidence dela in druge administrativne stroške (telefon, internet, računovodstvo, projektantska odgovornost, poslovni prostor, računalniška strojna in programska oprema, zavarovanje, pisarniška oprema, strokovna literatura in izobraževanje ipd.

 

Cenik za  delo občinskega urbanista (kar je ekvivalentno delu odgovornega projektanta) predvideva strošek 60 € / uro (gl. str. 16 cenika ZAPS https://www.zaps.si/img/admin/file/arhigram/ZAPS%20cenik%20popravki%202017.pdf). Za dolgoročno sodelovanje ponujamo dodatni popust.

 

Hvala! Ponudbo vam bomo poslali v najkrajšem času.

bottom of page