top of page

Enajsta šola pod mostom: prostori druženja

Updated: Sep 9, 2019

V letošnjem oktobru v zavodu Metro SR skupaj z Gimnazijo Celje – Center pristopamo k delavnicam Enajsta šola pod mostom: prostori druženja, ki predstavljajo izobraževanje mladih o pomenu prostora kot skupne vrednote.


V zadnjih treh letih v okviru Meseca prostora s financiranjem Ministrstva za okolje in prostor izvajamo delavnice Enajsta šola pod mostom, ki jih vsako leto tematsko obarvamo predvsem glede na aktualno problematiko. Leta 2016 smo izvedli delavnice Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov, ki so naslavljale problematiko ograjevanja javnih prostorov. Leta 2017 smo izvedli delavnice s podnaslovom učinkovita raba mestnega prostora in sicer o pomenu trajnostnega razvoja mest in učinkovite rabe mestnega prostora. V lanskem letu so delavnice nosile podnaslov recikliranje mesta, ukvarjali pa smo se »ponovno uporabo« mestnega prostora, konkretno je bil oživljen prostor celotne etaže v poslovni stavbi Zlatarne Celje, ki se danes tako že uporablja za različne dogodke, izobraževanja in srečanja ter postaja stičišče mladih ustvarjalcev Celja. Tudi atraktivna oprema sodelujočih je dala prostoru poseben pečat in začetni zagon, da se sicer neizkoriščen prostor uporablja za pestro paleto najrazličnejših aktivnosti in postaja prepoznano zbirališče mlade energije v mestu.

Koncept izkustvenih delavnic Enajsta šola pod mostom se je v teh letih pokazal kot odlično orodje in postaja prepoznavna znamka. Zanj smo prejeli tudi Zlato kocko 2017 in s predstavitvami delavnic na Kulturnih bazarjih (Ljubljana, Maribor 2017, Ljubljana 2018) širili pomen trajnostnega razvoja mest in inovativnih pristopov k izobraževanju otrok in mladine tudi med učitelji, ki se ukvarjajo s podobnimi izobraževalnimi vsebinami v okviru učnih načrtov. Zato bomo koncept ponovili tudi v Mesecu prostora 2019, tokrat na drugo aktualno tematiko, na temo pomena prostora kot skupne vrednote, ki se kaže tudi v skupnih prostorih druženja.


Konkretno se bomo ukvarjali s fizičnimi prostori druženja v mestu. Ena ključnih prednosti bivanja v urbanih območjih je namreč prav možnost interakcij, možnost srečevanja, je mesto priložnosti. Najbolj primeren prostor srečevanja je prav fizičen prostor: naselje, mesto, ulica. Vendar pa v zadnjih desetletjih prostori druženja v mestu izgubljajo bitko s kapitalom, avtomobili,… zamenjuje pa jih druženje v virtualnem svetu. Posledice so vse manj atraktivni javni prostori mesta, njihova degradacija, slab izgled, njihova uzurpacija s parkirišči, predvsem pa izredno slab odnos uporabnikov mesta do takih prostorov oz. do skupne lastnine.

Letošnje delavnice bodo tako naslavljale pojem skupne lastnine, našega odnosa do »prostorov druženja«, iskali bomo »aktivne« prostore druženja in ugotavljali, kako so nastali, s čim nas privlačijo, kdaj jih uporabljamo, kako skrbimo zanje, kaj nam pomenijo, kako jih je mogoče izboljšati in jih narediti še bolj atraktivne. Poiskali pa bomo tudi kotičke, ki bi lahko postali novi prostori druženja. Tako bomo opremili izbran prostor, ki bo lahko del soseske, lahko pa tudi del stanovanjskega kompleksa, kot so bili včasih skupni prostori, namenjeni uporabi mladih, druženju v okviru nekdanjih krajevnih skupnosti in podobno. S tem bomo spodbudili obiskovalce in prebivalce (dela) mesta k razmisleku, kam so se izgubili nekdaj kvalitetni družabni prostori mest in ali je napočil čas, da se druženje vrne v javni prostor.

Delavnice Enajste šole pod mostom bodo potekale v sodelovanju z dijaki Umetniške smeri Gimnazije Celje – Center v mesecu oktobru 2019 v štirih terminih, predvidoma 4., 11., 12. in 18.10.2019. Zaključna okroglo miza, kjer bodo mladi predstavili rezultate delavnic, bomo izvedli predvidoma 21.10.2019.


Informacije o delavnicah Enajste šole pod mostom lahko dobite pri Mojci Furman Oman, mojca@urbanisti.com, 03 4900 409.

Comentários


bottom of page