top of page

Arhitekturni maraton 2022

izhodišča / Ministrstvo za okolje in prostor tudi v letošnjem oktobru organizira Mesec prostora 2022, tokrat z nosilno temo »Kje bi pa ti živel?«. Z Mesecem prostora se zaokrožajo in povezujejo dogodki v mesecu, v katerem že tradicionalno obeležujemo Svetovni dan Habitata in praznovanje Svetovnega dne mest. V zavodu Metro SR v letošnjem letu v okviru Meseca prostora 2022 pričenjamo z izvedbo že desetega Arhitekturnega maratona zapored, dogodka, ki smo ga sami razvili v Celju prav z namenom osveščanja prebivalcev mest ob tej priložnosti.

Leta 2012 smo v mesecu oktobru v sklopu takratnega Tedna arhitekture in prostora (TAP2012), dogodka, ki se je prav tako navezoval na Svetovni dan Habitata, organizirali prvi Arhitekturni maraton z naslovom »Prenova je kul!« (delavnice za OŠ in SŠ, filmske projekcije, voden arhitekturni sprehod po Celju, predavanja treh znanih arhitektov, brezplačno arhitekturno svetovanje, arhitekturna razstava ipd.). Leta 2014 smo izvedli II. Arhitekturni maraton z naslovom »Prenova sosesk z vidika mlajše generacije« - primeri znotraj Dečkovega naselja v Celju (delavnice za OŠ in SŠ ter mlade družine, okrogla miza, razstave ipd.). V letu 2015 smo izvedli III. Arhitekturni maraton z nosilno temo »Trajnostni razvoj mest« (predavanja, delavnice za OŠ in SŠ, strokovni posvet). Leta 2016 smo IV. Arhitekturni maraton naslovili z »bodi ne!ograjen«, z njim pa smo nagovorili širšo javnost o pomenu javnih prostorov in (ne)potrebnosti njihovega ograjevanja. V okviru V. Arhitekturnega maratona leta 2017 z naslovom »Več mesta v mestu« smo se ukvarjali s pomenom notranjega razvoja mest. VI. Arhitekturni maraton »Recycling city« leta 2018 se je ukvarjal z reciklažo v drugačnem pomenu od običajnega - z reciklažo območij v mestu (delavnice za OŠ in SŠ, okrogla miza, razstava). VII. Arhitekturni maraton leta 2019 je naslavljal tematiko »srečevanj« v javnem prostoru mesta (delavnice za otroke in mladino), VIII. Arhitekturni maraton v letu 2020 se je ukvarjal s posledicami pretirane uporabe plastične embalaže v prostoru (delavnice za otroke in mladino), lanskoletni IX. Arhitekturni maraton je bil zaradi epidemiološke situacije sicer izveden v okrnjeni obliki z manj aktivnostmi, naslavljal pa je problematiko pretiranega oglaševanja v javnem prostoru mesta.

Prvi arhitekturni maraton v Celju, 2012: »Prenova je kul!«

Letošnji arhitekturni maraton je tako že deseti. Vanj bomo vključi večje število aktivnosti, predvsem nize izobraževanj otrok in mladine ter promocijske aktivnosti na temo spodbujanja neformalnih oblik izobraževanja mlade generacije o pomenu kvalitetno urejenega prostora. Z arhitekturnimi maratoni želimo ozaveščati o pomenu mest, o kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih, o trajnostnem razvoju in pomenu urejenega prostora, z njimi želimo izobraževati, ozaveščati in aktivno vključevati vse uporabnike urbanih območij v snovanje prostorskih vizij in aktivno participacijo v razvoju mesta.

namen / Letošnji Arhitekturni maraton se bo ukvarjal z javnimi zelenimi površinami mest, spodbujal bo k pogovorom in razpravam na temo trajnostnega prostorskega razvoja, promoviral bo izvedbo delavnic za otroke in mlade v širši skupnosti ter naslavljal temo trajnostnega urbanizma predvsem med mladimi. Z dogajanjem smo pričeli že v mesecu septembru, največ aktivnosti bomo izpeljali v oktobru, Mesecu prostora, del dogajanja pa bomo izvajali tudi v novembru in decembru 2022.

izvedba / Zavod Metro SR je organizator in glavni izvajalec celotnega dogodka. V projekt se vključuje več partnerjev, ki projekt finančno podpirajo in aktivno sodelujejo pri njegovi izvedbi, partnerji pa so Ministrstvo za okolje in prostor, Nepremičnine Celje, d.o.o., Mestna občina Celje in Gimnazija Celje - Center. dogodki /


oktober / GCC in javni prostor mesta

ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM

zeleno mesto

urbanistične delavnice za mladino


september – december / MCC, GCC in javni prostor mesta

TRAJNOSTNI URBANIZEM

niz izobraževanj za mlade

preberi več


oktober / Celje

PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJ OTROK IN MLADINE

NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA URBANIZMA

promocija dveh priročnikov lastne izdaje:


PRIROČNIK ZA IZVAJALCE DELAVNIC ZA

PROMOCIJO PROSTORSKE KULTURE MED MLADIMI


NAVODILA ZA IZVEDBO DELAVNICE MAJHNI ARHITEKTI

V VELIKEM MESTU (arhitekturna delavnica za predšolske otroke)VABLJENI K SODELOVANJU !Kontakt: Mojca Furman Oman, zavod Metro SR, mojca@urbanisti.com, www.urbanisti.com, 03 / 4900 409


Commentaires


bottom of page