top of page

Enovita spletna stran

Updated: Aug 7, 2018

Od leta 2003, ko sva ustanovila najino prvo podjetje BIRO URBANISTI, se nama je dogajalo zelo veliko. Bolj ko sva se izpopolnjevala v najini osnovni urbanistični dejavnosti, bolj sva ugotavljala, da je stanje na področju prostorske kulture v nezavidljivem stanju. Zato sva ustanovila nevladni in neprofitni zasebni zavod METRO SR, ki se je leta 2012 pričel ukvarjati predvsem s promocijo kvalitetnega grajenega prostora ter z izobraževanjem tako snovalcev kot uporabnikov. Da je to bila prava odločitev, sta nama v dokaz in ponos dve Zlati kocki iz leta 2014 in 2017, ki jo za prispevek k promociji arhitekture in kvalitetnega grajenega prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

Ker nama tudi to ni bilo očitno dovolj, sva se polna energije in iskanja novih poti v življenju podala v čisto nove svetove. Leta 2012 sva se oba začela ukvarjati z ZEN YOGO, v kateri sva našla nov način življenja in skozi katero sva si postopoma izgradila nov odnos do življenja: dobila sva nove naočnike za pogled na svet. Mojca, kot bolj gibčna in tudi vztrajna, je leta 2017 postala učiteljica yoge. Istega leta je ustanovila svojo skupino joge, ki ima redno tedensko vadbo v Celju. Gorazd pa se je za 'odklop' zopet pričel ukvarjati s svojo mladostno ljubeznijo: FOTOGRAFIJO.


Skozi življenje se nama je tako nabralo veliko prtljage, vsaka leži v svojem predalu, Urbanisti, d.o.o. na zdaj že prenovljeni spletni strani www.urbanisti.com, Metro SR na spletu www.metro-sr.org, Zen yoga pa na www.zenyogametro.wordpress.com, vsaka od teh še posebej na svojem FB profilu.


Ker počasi prihajava do spoznanja, da je manj več, je najin prvi korak skupna, enovita spletna stran, ki na enem mestu pove vse, kar se nama v življenju dogaja. Zgornje spletne strani bodo tako počasi ukinjene, iz starega pa bo zraslo nekaj novega.


コメント


bottom of page