top of page

Hiša v parku

Updated: Nov 7, 2018

Od leta 2012 zavod Metro SR v Kozjanskem parku izvaja delavnice za otroke z naslovom Hiša v parku. K sodelovanju so nas povabili tudi letos. V čudovitem jesensem dopoldnevu so se v mlade arhitekte prelevili četrtošloci OŠ Bistrica ob Sotli.

Javni zavod Kozjanski park je v letih 2012-13 izvajal projekt Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, v okviru katerega je zavod Metro SR raziskoval in predlagal strokovne kriterije za umeščanje novih objektov v prostor Kozjanskega ter kriterije za njihovo oblikovanje. Le-ti so na eni strani upoštevali arhitekturno tipologijo območja, v katerega se umeščajo, na drugi strani pa sodoben način gradnje, bivanja in rabe energije, ki morajo biti ekološki in trajnostni.


Projekt je bil promoviran med splošno javnostjo, še posebej uspešna pa se je pokazala promocija med mladimi, bodočimi graditelji kozjanskih hiš. Iz te ideje se je leta 2012 rodila delavnica "Hiša v parku", ki želi tudi mlade spodbuditi k razmisleku, kako hiša vpliva na občutljiv prostor Kozjanskega parka.


Tako že naslov delavnice asociira na dvojen pomen, prvič se hiša nahaja v neurbanem okolju parka, drugič pa jo najdemo v zavarovanem območju s statusom regijskega parka. Delavnica je v teh letih doživljala genezo, sprva se je osredotočila na proučitev značilnosti kozjanske kulturne krajine in način umeščanja objektov v njen občutljiv prostor.

Nato se je ukvarjala s tipičnimi elementi kozjanske hiše, njenimi proporci, ritmom in obliko okenskih odprtin, nakloni strešin, simetrijo.

Sčasoma se je delavnica prilagodila četrtošolcem. Spoznavati smo pričeli pojme tlorisov, osnovnih gradnikov hiše, seveda še vedno v povezavi z značilnostmi kozjanske arhitekture.

Delavnica se je leta 2015 iz Podsrede preselila na Grad Podsreda. Čudovito grajsko okolje je ponudilo novo možnost, da smo lahko še bolj intenzivno uporabili Arhitekturnega detektiva. Z njim grajsko arhitekturo ne samo opazujemo, pač pa tudi tipamo, poslušamo, vonjamo in tako dokazujemo, da arhitektura ni samo vidna prezenca stavbe, pač pa vpliva na vsa naša čutila.

Ogrodje delavnice ostaja skozi vsa leta podobno. V prvem delu spoznavamo kulturno krajino ter prostor Kozjanskega. V drugem delu narišemo načrt kozjanske hiše in nato tlorise v pomanjšanem merilu z letvicami prikažemo v dejanskem prostoru. Sprehodimo se po novih hišah, ki jih načrtujejo in izvedejo otroci in v njih odkrivamo elemente tipične kozjanske hiše.

Srčno upamo, da bodo otroci, nekoč investitorji gradnje v Kozjanskem parku, ohranili ključna predstavljena znanja iz Hiše v parku.


" Naj bo laično ali strokovno oko, vsako pokrajino poskušamo najprej definirati oziroma razlikovati od drugih po njenih posebnostih. Poskušamo poiskati tiste oblike, elemente, barve, vonje, teksture, ki delajo to pokrajino nekaj posebnega in drugačno. Praviloma to najprej poiščemo v krajini, ki je sad narave in v manjšem obsegu delo človeških rok. Šele nato pa zaznamo stavbe, ki so kot biseri posejani po njej. Seveda, če so z njo v pravilnem razmerju in odnosu ter če spoštujejo vsa razmerja, ki jih nudi. Tako lahko ustrezna arhitekturna tipologija krajino bogati, jo dela specifično" (iz projekta Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, Metro SR, 2013).


Pokrovitelj delavnic: Kozjanski park.

Izvajalec: Zavod Metro SR, Gorazd in Mojca Furman Oman

Udeleženci: OŠ Bistrica ob SotliComentarios


bottom of page