top of page

Jane's Walk 2020 v Celju

Updated: Apr 24, 2020

SPREHOD PO ZGODOVINI CELJSKIH UBRANIH SPREHODOV


KAKO SE BOMO SPREHAJALI LETOS…

Letošnje leto, leto pandemije in omejitve druženja, postavlja vse sodelujoče v akciji Jane's Walk pred velik izziv. Sprašujemo se, ali lahko dosedanje načine promocije idej Jane Jacobs prilagodimo tako, da se bo njen glas o pomenu mest slišal tudi letos?

Idejni vodje urbanih sprehodov, kanadska organizacija Jane's Walk [1], ki se jim lokalni organizatorji v Celju z veseljem pridružujemo, so se odločili, da sprehode tudi letos izvedemo. Letošnji sprehodi bodo precej drugačni, prilagodili pa jih bomo tako, da se bodo ideje Jane Jacobs slišale kljub praznim mestnim ulicam. Morda je prav to čas, da se vsi skupaj zavemo, kako velik je pomen mest in kako pomembna je priložnost srečevanj, ki nam jih mesta nudijo.

Stopimo skupaj na urbani sprehod Jane's Walk v Celju tudi letos!

Glasu Jane Jacobs tokrat v Celju ne širimo skozi fizične sprehode, pač pa na drugačne, alternativne oblike, ki tokrat ne vključujejo druženja ljudi v fizičnem prostoru mesta. Z akcijo se letos že devetič priključujemo svetovnemu dogodku Jane's Walk in tako v slovenskem merilu ostajamo eno redkih mest s tako dolgo tradicijo in kontinuiteto urbanega sprehajanja ter širjenja idej Jane Jacobs.

O SPREHODIH JANE'S WALK…

Slovenski koordinator [2] sprehode predstavlja takole: Pobuda Jane’s Walk izhaja iz Toronta, njen namen pa je širiti dragocena sporočila Jane Jacobs in popularizirati živost mest, ki se poraja preko povezanosti prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci. Urbani sprehodi Jane’s Walk potekajo po svetu vsak prvi konec tedna v maju in promovirajo urejanje mest po meri pešcev. Namen sprehodov Jane’s Walk je ponovno odkriti skrite razsežnosti naših mest z očmi pešca in radovednega opazovalca. Odkriti kaj je tisto, kar morajo vsebovati pešcu prijazne ureditve in kaj dela naše ulice in trge varne za prebivalce in obiskovalce, obenem pa povezovati ljudi v prizadevanjih za vsakodnevnemu življenju prijazne mestne četrti.

V zadnjih desetletjih se je po vsem svetu razširilo zavedanje, da mesta z živahnim vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo programov v objektih in s takšnimi ureditvami javnega prostora, ki prebivalce spodbujajo, da po vsakdanjih opravkih hodijo peš, svojim prebivalcem omogočajo višjo kakovost življenja. Dobra hodljivost mest, kot poimenujemo prijaznost mestnega okolja za pešačenje, zelo pomembno prispeva k psihofizičnemu zdravju in varnosti prebivalcev ter mestnega okolja. Obenem pešačenju prilagojena organiziranost mesta spodbuja tudi razvoj lokalnega gospodarstva, kot so lokalne trgovine, storitvene dejavnosti ali kreativne industrije. Hodljivost mesta omogoča razvoj intenzivnih in raznolikih družbenih vezi ter tako bogati vsakdanje življenje prebivalcev in krepi socialni kapital, ki predstavlja ključni vir razvojne moči lokalnih skupnosti.

V Torontu so bili prvi tovrstni sprehodi organizirani leta 2007, leto po smrti Jane Jacobs. Od 2009 naprej sprehode gosti tudi vedno več mest izven Kanade, od leta 2011 so med njimi tudi slovenska mesta. V Celju sprehode organiziramo od leta 2012 dalje, zavod Metro SR je v Celju do sedaj uspešno sodeloval že osemkrat. Letošnja izvedba dogodka bo za vse nas velik izziv, saj bomo iskali povsem nove načine promocije idej Jane Jacobs.

JANE'S WALK 2020 V CELJU…

Celjski sprehod je letos prestavljen v digitalno okolje, spodbuja pa vse sprehajalce, da se sprehodijo po zgodovini celjskih urbanih sprehodov in nato v Celju na individualnih sprehodih preverijo, kaj se spremenilo od izvedbe preteklih sprehodov dalje.

Vabimo vas, da ponovite katerega od izvedenih sprehodov, ki so opisani v letaku; več podatkov o posameznih sprehodih pa najdete tudi na naši spletni strani.


Posnemite fotografijo in dodajte komentar ter ju do 3. maja 2020 posredujte na FB stran.


Sprehajajmo se odgovorno!


Comentarios


bottom of page