top of page

Majhni arhitekti v velikem mestu

V torek, 21.6.2022 smo v starem mestnem jedru Celja, na Glavnem trgu ponovno uspešno izvedli delavnico za predšolske otroke z naslovom Majhni arhitekti v velikem mestu. Na delavnici so sodelovali otroci Vrtca Tončke Čečeve, enota Center in se za en dopoldan spremenili v majhne arhitekte.

Delavnica naslavlja arhitekturo stratega mestnega jedra Celja in že pri najmlajših spodbuja zavedanje, da je arhitektura del nacionalne kulture. Delavnica izobražuje najmlajše o mestih, arhitekturi, starem mestnem jedru in jih na igrive načine spodbuja, da postanejo majhni arhitekti v velikem mestu.


V najožjem smislu je delavnica namenjena predšolskim otrokom iz Celja. Koncept delavnice je postavljen tako, da že pri najmlajših spodbuja zavedanje o pomenu arhitekture kot dela slovenske kulture. Preko najmlajših pa posredno naslavlja tudi širšo populacijo, starše otrok in ostale Celjane. Tako vsi skupaj krepimo pomen kvalitetne arhitekture in urbanizma starega mestnega jedra Celja in preko najmlajših opozarjamo starejše generacije na pomen prostora, še posebej mest kot skupne vrednote.

Delavnica je prilagojena nivoju udeležencev - predšolskim otrokom. Na razumljiv način spoznavajo pojme kot so arhitekt, arhitektura, mesto, staro mestno jedro. Otroke spodbujamo, da mestno jedro spoznajo z vsemi čutili, ne samo vidom, pač pa tudi sluhom, vonjem in tipom. Spodbujamo jih, da opazujejo barve, materiale, teksturo stavb na Glavnem trgu. S primernim materialom jih motiviramo, da se tudi sami preizkusijo kot »majhni arhitekti v velikem mestu«.


Pomen delavnice je spodbuditi razumevanje, da je tudi arhitektura del kulture, sama delavnica pa bogati kulturno promocijo mesta. Delavnica je zasnovana tako, da je dan še posebej velik poudarek na kulturni vzgoji in izobraževanju s področja arhitekture. Delavnica se izvaja na Glavnem trgu in tako še posebej naslavlja pomen in kvaliteto starega mestnega jedra Celja.


Menimo, da so otroci in mladi v šolskem in vzgojnem korikulumu (vrtcev in šol) premalo seznanjeni s pomenom arhitekture (Celja), zato je izveden pristop neformalnega učenja dobrodošel doprinos k njihovi vzgoji in izobraževanju na tem področju. Vzrok za ta manjko v učnih načrtih ni samo ta, da je arhitekturi kot delu nacionalne kulture dan premajhen poudarek, pač pa tudi ta, da manjka ustreznega kadra in ponudnikov vsebin, ki bi vsaj na neformalne načine zapolnjevale vrzeli v vrtcih in šolah.Podoben koncept delavnice z enakim naslovom smo s sofinanciranjem MOC izvedli že v letih 2018 in 2019, v »epidemiološkem letu« 2020 smo za pedagoški kader v vrtcih pripravili posebna pisna in slikovna navodila za izvedbo delavnice, objavljena so tudi na spletu (povezava na navodila: https://www.urbanisti.com/post/majhni-arhitekti-v-velikem-mestu-v-%C4%8Dasu-epidemije). Delavnica je bila odlično sprejeta, tako med predšolskimi otroci kot pedagoškim kadrom ter med starši in drugo splošno javnostjo v Celju. Zaradi dobrega odziva pedagogov in strokovnih delavcev vrtca po izvedeni delavnici bi želeli, da projekt postane tradicionalen.


sofinanciranje / Mestna občina Celje (v okviru Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Celje)

Comments


bottom of page