top of page

VI. arhitekturni maraton: RECYCLING CITY

Ministrstvo za okolje in prostor v oktobru organizira Mesec prostora 2018 z nosilno temo »Prostor je zakon«. Z Mesecem prostora 2018 se zaokrožajo in povezujejo dogodki v mesecu, v katerem že tradicionalno obeležujemo Svetovni dan Habitata, 1. oktobra in praznovanje Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2018.


V zavodu Metro SR v letošnjem letu v okviru Meseca prostora 2018 pričenjamo z izvedbo že šestega Arhitekturnega maratona zapored, dogodka, ki smo ga sami razvili v Celju prav z namenom osveščanja prebivalcev mest ob tej priložnosti. Z arhitekturnimi maratoni želimo ozaveščati o pomenu mest, o kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih, o trajnostnem razvoju in pomenu urejenega prostora, z njimi želimo izobraževati, ozaveščati in aktivno vključevati vse uporabnike urbanih območij v snovanje prostorskih vizij in aktivno participacijo v razvoju mesta.Z letošnjim arhitekturnim maratonom bomo naslavljali tematiko ponovne uporabe v drugačnem smislu, kot smo je sicer vajeni – ponovne rabe območij znotraj mest(a). Vprašali se bomo, na kakšen način lahko zagotavljamo prostorske potrebe za nove dejavnosti v mestih, ali so to predvsem širitve navzven, zgoščevanja navznoter ali prenove – ponovne rabe.


Dotaknili se bomo tudi drugih tem, ki naslavljajo kvaliteto grajenega prostora in promovirajo prostor kot skupno dobrino, ki ji je potrebno nameniti posebno skrb.


Zavod Metro SR je organizator in glavni izvajalec celotnega dogodka. V projekt se vključuje več partnerjev, ki projekt finančno podpirajo in aktivno sodelujejo pri njegovi izvedbi, partnerji pa so Ministrstvo za okolje in prostor, Nepremičnine Celje, d.o.o., Mestna občina Celje, Medicinski center Paracelzus , Kozjanski park in Gimnazija Celje - Center.


Dogodki v mesecu oktobru, ki potekajo v VI. Arhitekturnem maratonu, so:

1.10.2018, ponedeljek / 13.00 - 16.00 / stolpnica Zlatarna Celje

ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM

recikliranje mesta

urbanistična delavnica za otroke in mladino

(obvezna prijava na info@metro-sr.org)


8.10.2018, ponedeljek / 13.00 - 16.00 / stolpnica Zlatarna Celje

ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM

recikliranje mesta

urbanistična delavnica za otroke in mladino

(obvezna prijava na info@metro-sr.org)


10.10.2018 četrtek / 8.00 – 12.00 / Javni zavod Kozjanski park, Podsreda

HIŠA V PARKU


12.10.2016, ponedeljek / 13.00 - 16.00 / stolpnica Zlatarna Celje

ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM

recikliranje mesta

urbanistična delavnica za otroke in mladino

(obvezna prijava na info@metro-sr.org)


13.10.2016, ponedeljek / 13.00 - 16.00 / stolpnica Zlatarna Celje

ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM

recikliranje mesta

urbanistična delavnica za otroke in mladino

(obvezna prijava na info@metro-sr.org)


22.10.2016, ponedeljek / 13.30 / stolpnica Zlatarna Celje

OKROGLA MIZA Z OTVORITVIJO RAZSTAVE

recikliranje mesta

predstavitev rezultatov delavnic

Comentarios


bottom of page