top of page

VIII. Arhitekturni maraton

O ARHITEKTURNIH MARATONIH


V zavodu Metro SR smo v letošnji jeseni izvedli že osmi Arhitekturni maraton. Z njim smo se deloma priključili dogodkom v Mesecu prostora 2020, ki ga je oktobra na temo »Prostor prihodnosti oblikujemo skupaj« organiziralo Ministrstvo za okolje


Letošnji Arhitekturni maraton je bil zaradi epidemiološke situacije nekoliko drugačen kot pretekla leta, sledil pa je enakim ciljem kot vsi dosedanji »maratoni«. V jeseni je tako prispeval k osveščanju prebivalcev o pomenu mest, se je pa namesto zgoščene oktobrske oblike odvijal od septembra do decembra 2020.


Arhitekturni maratoni so sicer naš produkt, ki smo jih z namenom promocije načel trajnostnega urbanizma v Celju razvili pred osmimi leti. Z njimi želimo ozaveščati o pomenu mest, o kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih, o trajnostnem razvoju in pomenu urejenega prostora, z njimi želimo izobraževati, ozaveščati in aktivno vključevati vse uporabnike urbanih območij v snovanje prostorskih vizij in aktivno participacijo v razvoju mesta.


Leta 2012 smo v mesecu oktobru v sklopu takratnega Tedna arhitekture in prostora (TAP2012), dogodka, ki se je navezoval na Svetovni dan Habitata, organizirali prvi Arhitekturni maraton z naslovom »Prenova je kul!«. V prvem maratonu smo izvedli delavnice za OŠ in SŠ, filmske projekcije, voden arhitekturni sprehod po Celju, predavanja treh znanih arhitektov, brezplačno arhitekturno svetovanje, arhitekturno razstavo. Leta 2014 smo izvedli II. Arhitekturni maraton z naslovom »Prenova sosesk z vidika mlajše generacije« - primeri znotraj Dečkovega naselja v Celju. Takrat so se poleg delavnic za OŠ in SŠ vključile še mlade družine, pripravili smo okroglo mizo in razstavo. V letu 2015 smo izvedli III. Arhitekturni maraton z nosilno temo »Trajnostni razvoj mest«. V dogodek smo vključili strokovna predavanja, delavnice za OŠ in SŠ ter strokovni posvet. Leta 2016 smo IV. Arhitekturni maraton naslovili kot »Bodi ne!ograjen«, z njim pa smo nagovorili širšo javnost o pomenu javnih prostorov in (ne)potrebnosti njihovega ograjevanja. V okviru V. Arhitekturnega maratona leta 2017 z naslovom »Več mesta v mestu« smo se ukvarjali s pomenom notranjega razvoja mest. VI. Arhitekturni maraton »Recycling city« leta 2018 se je ukvarjal z reciklažo v drugačnem pomenu od običajnega - z reciklažo območij v mestu. Takrat smo pripravili delavnice za OŠ in SŠ, okroglo mizo, razstavo. Lanskoletni VII. Arhitekturni maraton je naslavljal tematiko »Srečevanj« v javnem prostoru mesta in je prav tako vključeval delavnice za OŠ in SŠ, okroglo mizo, razstavo.

IZVEDBA

Letošnji VIII. Arhitekturni maraton se je ukvarjal s posledicami pretirane uporabe plastične embalaže v prostoru in okolju. Ob tem smo dogodek razširili z izobraževanji iz naslova trajnostnega urbanizma. V teh delavnicah smo sodelovali s srednješolsko mladino, preko objav v medijih pa nagovarjali tudi širšo skupnost. Poleg tega smo dogodku priključili tudi izobraževalne aktivnosti, namenjene predšolskim otrokom. Zaradi letošnje epidemiološke situacije so bili dogodki v septembru in v delu oktobra izvedeni »v živo«, drug del dogodkov od oktobra pa do decembra pa smo izvajali z uporabo spletnih orodij in na druge alternativne načine.


Posamezni dogodki so opisani na naših spletnih straneh www.urbanisti.com.


V VIII. Arhitekturnem maratonu smo izvedli naslednje dogodke:


oktober / GCC in javni prostor mesta

ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM

plastično mesto

urbanistične delavnice za mladino pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor


september – december / MCC, GCC in javni prostor mesta

TRAJNOSTNI URBANIZEM

niz izobraževanj za mlade


november / Vrtec Tončke Čečeve

MAJHNI ARHITEKTI V VELIKEM MESTU

delavnica za predšolske otroke

PODPORA


Zavod Metro SR je organizator in glavni izvajalec celotnega dogodka. V projekt se vključuje več partnerjev, ki projekt finančno podpirajo in aktivno sodelujejo pri njegovi izvedbi, partnerji pa so Ministrstvo za okolje in prostor, Nepremičnine Celje, d.o.o., Mestna občina Celje in Gimnazija Celje - Center.


Organizator:

METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije


Partnerji posameznih dogodkov:

Ministrstvo za okolje in prostor

Gimnazija Celje – Center

Nepremičnine Celje d.o.o.

Mestna občina Celje

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA SODELOVANJE IN PODPORO !

コメント


bottom of page