top of page

Jane's Walk 2022 v Celju

V letošnjem letu se mesto Celje z že enajstim urbanim sprehodom pridružuje globalni akciji Jane's walk, ki v spomin na laično urbanistko Jane Jacobs poteka vsako leto v začetku meseca maja.


kdaj / 6. maj 2022 ob 9.00

kje / zbor pred Gimnazijo Celje - Center

organizator / Metro SR

sodelujoči / dijaki Gimnazije Celje - Center


Letošnji urbani sprehod nosi naslov »Mladi in mesto«. Na sprehodu bomo z mlajšo populacijo proučevali mestno jedro in raziskovali vsebine, ki mlade pritegnejo k obisku mesta ali pa si jih v mestu želijo. Zanimalo nas bo, kako mladi doživljajo zgodovinskost mesta Celje, ali je to prednost pri odločitvah za uporabo storitev mesta, na kak način sploh dojemajo mestno jedro in ali ga redno obiskujejo. Mlade bomo izzvali, da poiščejo prednosti zgodovinskega mesta v primerjavi z drugimi mestnimi predeli in podajo predloge, kako mesto izboljšati tudi po njihovi podobi oz. željah.

Dogodek Jane's walk predstavlja vsakoletno globalno akcijo z vedno enakim ciljem, promocijo idej Jane Jacobs. V Celju si prizadevamo, da bi njene ideje slišalo čim večje število prebivalcev in obiskovalcev Celja. Prav tako menimo, da je naša prostorska kultura še vedno na zelo nizki ravni, ozaveščenost glede pomena mesta in pešačenja po vsakodnevnih opravkih pa v Celju še daleč ni dosegla kritične mase Celjanov. Zato vabimo na Urbani sprehodi Jane Jacob's, tokrat v že enajsti izvedbi.


O SPREHODIH JANE'S WALK


Slovenski koordinator[1] sprehode predstavlja takole: Pobuda Jane’s Walk izhaja iz Toronta, njen namen pa je širiti dragocena sporočila Jane Jacobs in popularizirati živost mest, ki se poraja preko povezanosti prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci. Urbani sprehodi Jane’s Walk potekajo po svetu vsak prvi konec tedna v maju in promovirajo urejanje mest po meri pešcev. Namen sprehodov Jane’s Walk je ponovno odkriti skrite razsežnosti naših mest z očmi pešca in radovednega opazovalca. Odkriti kaj je tisto, kar morajo vsebovati pešcu prijazne ureditve in kaj dela naše ulice in trge varne za prebivalce in obiskovalce, obenem pa povezovati ljudi v prizadevanjih za vsakodnevnemu življenju prijazne mestne četrti.


V zadnjih desetletjih se je po vsem svetu razširilo zavedanje, da mesta z živahnim vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo programov v objektih in s takšnimi ureditvami javnega prostora, ki prebivalce spodbujajo, da po vsakdanjih opravkih hodijo peš, svojim prebivalcem omogočajo višjo kakovost življenja. Dobra hodljivost mest, kot poimenujemo prijaznost mestnega okolja za pešačenje, zelo pomembno prispeva k psihofizičnemu zdravju in varnosti prebivalcev ter mestnega okolja. Obenem pešačenju prilagojena organiziranost mesta spodbuja tudi razvoj lokalnega gospodarstva, kot so lokalne trgovine, storitvene dejavnosti ali kreativne industrije. Hodljivost mesta omogoča razvoj intenzivnih in raznolikih družbenih vezi ter tako bogati vsakdanje življenje prebivalcev in krepi socialni kapital, ki predstavlja ključni vir razvojne moči lokalnih skupnosti.


V Torontu so bili prvi tovrstni sprehodi v okviru krovne organizacije[2] organizirani leta 2007, leto po smrti Jane Jacobs. Od 2009 naprej sprehode gosti tudi vedno več mest izven Kanade, od leta 2011 so med njimi tudi slovenska mesta. V Celju sprehode organiziramo od leta 2012 dalje, zavod Metro SR je v Celju do sedaj uspešno sodeloval že desetkrat.


O ZAVODU METRO SR


Zavod Metro SR je neodvisen raziskovalni zavod in nevladna organizacija na področju prostorskega načrtovanja, urbanizma, arhitekture in krajinske arhitekture, ki prioritetno na področju Savinjske regije skrbi za promocijo, izobraževanje in razvoj prostorske kulture. V zavodu Metro SR se ukvarjamo z raziskovalno, izobraževalno in promocijsko dejavnostjo. Odzivamo se na trenutne potrebe v prostoru in skozi raziskave, arhitekturne projekte, promocijske in izobraževalne dogodke ozaveščamo javnost, stroko, gospodarstvo in javno upravo o rešitvah in vizijah na področjih prostora. V svojem delu se ukvarjamo tako s formalno uveljavljenimi kot neformalnimi, inovativnimi oblikami demokratičnega urbanizma in spodbujanja aktivnejše participacije prebivalcev pri urejanju prostora.


Pri organizaciji urbanih sprehodov Jane's Walk sodelujemo od leta 2012 dalje, urbane sprehode pa vsako leto podpre tudi Mestna občina Celje.


V Celju smo v zavodu Metro SR izvedli naslednje urbane sprehode:

Jane's walk 2012: (o)živimo mesto,

Jane's walk 2013: danes grem v šolo peš!

Jane's walk 2014: Živeti v starem mestnem jedru

Jane's walk 2015: Prostori druženja v soseski Lava

Jane's walk 2016: Trajnostna mobilnost - predlogi za ureditev Kosovelove ulice

Jane's walk 2017: ZAčutimMESTO

Jane's walk 2018: Čuteč po mestu

Jane's walk 2019: Življenje med reko in gozdom (urbani sprehod po Liscah)

Jane's walk 2020: Sprehod po zgodovini Celjskih urbanih sprehodov

Jane's walk 2021: 10. urbani sprehod v našem mestuVeč o nas je dostopno na spletni strani in na:

Zavod Metro SR, Grudnova ulica 6, 3000 Celjefoto: M. Rak in A. Džakušič

Comentários


bottom of page