top of page

VII. Arhitekturni maraton

V zavodu Metro SR smo v letošnjem letu v okviru Meseca prostora 2019 izvedli že sedmi Arhitekturni maraton zapored, dogodek, ki smo ga sami razvili v Celju. Z arhitekturnimi maratoni želimo vsako leto ozaveščati o pomenu mest, o kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih, o trajnostnem razvoju in pomenu urejenega prostora, z njimi želimo izobraževati, ozaveščati in aktivno vključevati vse uporabnike urbanih območij v snovanje prostorskih vizij in aktivno participacijo v razvoju mesta.

Leta 2012 smo v mesecu oktobru v sklopu takratnega Tedna arhitekture in prostora (TAP2012), dogodka, ki se je prav tako navezoval na Svetovni dan Habitata, organizirali prvi Arhitekturni maraton z naslovom »Prenova je kul!« (delavnice za OŠ in SŠ, filmske projekcije, voden arhitekturni sprehod po Celju, predavanja treh znanih arhitektov, brezplačno arhitekturno svetovanje, arhitekturna razstava ipd.). Leta 2014 smo izvedli II. Arhitekturni maraton z naslovom »Prenova sosesk z vidika mlajše generacije« - primeri znotraj Dečkovega naselja v Celju (delavnice za OŠ in SŠ ter mlade družine, okrogla miza, razstave ipd.). V letu 2015 smo izvedli III. Arhitekturni maraton z nosilno temo »Trajnostni razvoj mest« (predavanja, delavnice za OŠ in SŠ, strokovni posvet). Leta 2016 smo IV. Arhitekturni maraton naslovili kot »bodi ne!ograjen«, z njim pa smo nagovorili širšo javnost po pomenu javnih prostorov in (ne)potrebnosti njihovega ograjevanja. V okviru V. Arhitekturnega maratona leta 2017 z naslovom »Več mesta v mestu« smo se ukvarjali s pomenom notranjega razvoja mest. VI. Arhitekturni maraton »Recycling city« se je v letu 2018 ukvarjal z reciklažo v drugačnem pomenu od običajnega - z reciklažo območij v mestu in oživitvijo praznega prostora v stolpnici nekdanje Zlatarne Celje (delavnice za OŠ in SŠ, okrogla miza, razstava).


Letošnji, že VII. Arhitekturni maraton 2019 pa smo naslovili »srečevanja«. Z njim smo naslavljali temo javnih prostorov v Celju in pomen njihove odgovorne uporabe. V celotnem mesecu oktobru smo na to temo izvajali različne promocijske aktivnosti, izobraževanja za otroke in izobraževanja za mlade.


Med oktobrskimi izobraževanji izstopata dva projekta, ki postajata tradicionalna. Prvi je izobraževanje za otroke z naslovom Hiša v parku, ki smo ga za četrtošolce OŠ Bistrica ob Sotli tudi letos pod pokroviteljstvom Kozjanskega parka izvedli na Gradu Podsreda. Drugi, prav tako tradicionalni projekt pa so delavnice Enajste šole pod mostom pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor. Te so letos potekale na temo »Prostori druženja« in se zaključile z razstavo v javnem prostoru Celja, na »trgu treh srednjih šol«, za katerega želimo, da bi postal nov atraktiven prostor druženja, nova dnevna soba mesta.

Izvedba VII Arhitekturnega maratona:

Zavod Metro SR je organizator in glavni izvajalec celotnega dogodka. V projekt se vključuje več partnerjev, ki projekt finančno podpirajo in aktivno sodelujejo pri njegovi izvedbi, partnerji pa so Ministrstvo za okolje in prostor, Nepremičnine Celje, d.o.o., Mestna občina Celje, Kozjanski park in Gimnazija Celje - Center.


Objave:

Arhitekturni maraton in posamezne aktivnosti znotraj celomesečnega dogodka so bile promovirane v najrazličnejših medijih. Med drugimi izstopajo objave na Radiu Celje, Novem tedniku (novinar Robert Gorjanc, 30.10.2019) in na reportaža v Dogodkih dneva na TV Celje (22.10.2019).

Zahvala:

Ob zaključku letošnjega Arhitekturnega maratona se zahvaljujemo sodelujočim dijakom Umetniške smeri Gimnazije Celje - Center, ravnatelju prof. Gregorju Deleja in arhitektki Maji Rak. Prav tako se zahvaljujemo Ministrstvu za okolje in prostor, ki delavnice Enajste šole podpira že četrto leto zapored in je v njih prepoznalo primeren način promocije prostorske kulture. Zahvala pa gre tudi Mestni občini Celje in podjetju Nepremičnine, ki že vrsto let podpirata naš arhitekturni maraton, s katerimi se tudi Celjani pridružujemo nacionalnemu Mesecu prostora.


V širši regiji gre zahvala Kozjanskemu parku, ki skrbi, da v idiličnem okolju Gradu Podsreda že od leta 2012 izvajamo delavnice Hiša v parku, ter učencem in učiteljici četrtega razreda iz OŠ Bistrica ob Sotli, ki se nam vsako leto znova z veseljem pridružijo.

Upamo, da se energija Meseca prostora raztegne iz oktobra še precej dlje in da bomo odgovori (u)porabniki prostora tudi v prihajajočem letu.

Ob zaključku se zahvaljujemo tudi medijem, predvsem NT&RC in TV Celje, ki z objavami skrbite, da ideje o pomenu prostorske kulture najdejo pot tudi do širše javnosti.

Comentários


bottom of page